Zvýšenie dotácie na zateplenie domov

 

Schválená novela zákona umožní preplatiť 40 % nákladov do sumy 8500 eur, vrátane samotnej prípravy žiadosti.

Zdroj : energie-portal

Zákon o energetickej hospodárnosti budov zvyšuje dotácie na zateplenie domov

Foto: Dreamstime

Národná rada SR schválila na májovej schôdzi aj novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Tento predpis upravuje okrem iného aj výšku a podmienky pri poskytovaní dotácie na zateplenie rodinných domov.

Zatiaľ čo doteraz príspevok na zateplenie dosahoval maximálne 6 000 eur a pokrýval 30 % oprávnených a uhradených nákladov, po novom to bude až 8 000 eur a 40 % nákladov. Poslanecký návrh zároveň navýšil aj príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie, žiadosti o príspevok a energetický certifikát z 500 na 800 eur.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov tiež rozširuje okruh oprávnených nákladov. Tie bolo doteraz možné uplatniť okrem zhotovenia zateplenia rodinného domu iba na vyregulovanie vykurovacieho systému a rôzne stavebné úpravy. Po novom sa do nákladov dá započítať aj výmena zdroja tepla.

Zároveň sa zvyšuje maximálna celková podlahová plocha pri viacpodlažných rodinných domoch, na ktoré je možné žiadať príspevok. Doterajšou hranicou bola výmera 250 m2, po novom to je 300 m2.

Kozmetické úpravy schvaľovania žiadostí

Novela zákona uľahčuje aj niektoré byrokratické povinnosti súvisiace so žiadosťou o príspevok. Doba predloženia vytlačenej žiadosti po odoslaní jej elektronickej formy ministerstvu sa predlžuje z päť na desať pracovných dní.

Konanie o príspevku môže ministerstvo zastaviť až po uplynutí 30 pracovných dní od zaevidovania elektronickej podoby a nedoručenia listinnej formy žiadosti.

Posúva sa aj termín na doplnenie povinných príloh v žiadosti. Žiadateľ mal doteraz k dispozícii päť dní na opravu od doručenia výzvy, po novom to bude desať dní. Zmenený zákon počíta aj so zverejňovaním identifikačných údajov rodinného domu, na ktorého zateplenie bol poskutnutý príspevok.

Komplikovaná byrokracia pri príprave žiadosti odrádza záujemcov

Ako je pri úradných žiadostiach a zvlášť dotáciách zvykom, jednoduchosť nie je silnou stránkou takéhoto procesu. Človek bez technického vzdelania to nezvládzne sám. Je potrebné si naštudovať postup ako podať žiadosť, zosúladiť a vyhľadať rôznych dodávateľov.

“Projektanta, ktorý vypracuje projekt zateplenia, vrátane energetického hodnotenia a energetický certifikát, zhotoviteľa s licenciou na zatepľovací systém, montážnu firmu s licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií, dodávateľa zdroja tepla, kúrenára atď."

"Okrem toho treba pripraviť ďalšie prílohy, vyhlásenia a na záver žiadosť zaslať elektronicky,” konštatuje sa v odôvodnení poslaneckého návrhu, ktorý náklady na prípravu žiadosti zahrnul medzi oprávnené výdavky.

“Nízky počet žiadostí, ktorý bol doteraz doručený na Ministerstvo dopravy a výstavby ako aj malý objem vyčerpaných zdrojov určených na tento účel ( z 30 mil. eur sa za dva roky vyčerpal iba 1 mil. eur ) sú dôkazom toho, že pre občanov je napriek príspevku štátu žiadosť príliš zložitá.”

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov nadobúda účinnosť 15. júna 2017.

 

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting