DOTÁCIE PO NOVOM !!!

zdroj energia.sk

Štátny program na podporu zatepľovania rodinných domov zaostal za očakávaniami. Vláda preto pripravila úpravu podmienok, ktoré majú dotačnú schému zatraktíviť. Maximálna výška príspevku sa má zvýšiť na 8000 eur.

Úvodné dve výzvy štátnej podpory zatepľovania rodinných domov v roku 2016 nezaujali. Podľa rezortu dopravy sa má tretie kolo vyhlásiť v druhom štvrťroku 2017. Vláda pripravila niekoľko zmien, ktoré majú dotačný program zatraktívniť. Najzásadnejšou z nich je zvýšenie maximálnej výšky príspevku, ktorá po novom bude môcť pokryť 40 % oprávnených nákladov, najviac však 8000 eur.

Konečná výška príspevku ale závisí od kvality tepelno-izolačných vlastností jednotlivých konštrukcií a dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Suma pre refundáciu nákladov na projektovú dokumentáciu zostáva 500 eur.

Zmeny reflektuje návrh novela, ktorou sa má upraviť zákon o energetickej hospodárnosti budov (555/2005 Z.z.). Ten v decembri prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Na rokovanie vlády by sa mohol dostať na jar.

reklama

Aj náklady na výmenu kotla

Komplexné zateplenie rodinného domu má zahŕňať obvodové múry, okná, dvere i strechu. Do oprávnených nákladov bude môcť záujemca započítať tiež náklady za výmenu tepelného zdroja, keďže staršie majú často neefektívny a málo ekologický kotol. Doteraz si mohol žiadateľ zohľadniť iba náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, prípadne súvisiace stavebné úpravy akými sú obnova vstupov, bleskozvodu alebo vystupujúcich častí stavby domu.

Pokiaľ ide o obmedzenia podlahovej plochy domu, v prípade jednopodlažnej budovy nesmie prekročiť 150 metrov štvorcových (m2). Zmena nastáva pri hornom limite pre viacpodlažné budovy - zväčší sa z 250 m2 až na 350 m2. To podľa zodpovedného ministerstva vyplynulo z praxe, nakoľko predmetom podpory sú domy staršie ako 10 rokov.

V ďalšom kole sa tiež spresnia podmienky, ktoré konštrukcie majú spĺňať minimálne požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií. O dotáciu budú môcť požiadať aj vlastníci domov, ktoré boli podporené zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale dnes už nespĺňajú požiadavky na hospodárnosť.

Viac času na prípravu

Z doterajšej skúsenosti vyplynulo aj niekoľko administratívnych zjednodušení. Účastníkom konania o poskytnutí príspevku je vždy majiteľ rodinného domu. Ak je dom v bezpodielovom vlastníctve manželov, ten, ktorý podáva žiadosť môže k dokumentom pripojiť aj úradne overené plnomocenstvo druhého manžela. V konaní ho tak môže zastupovať, čo má administratívne zjednodušiť komunikáciu.

Viacero záujemcov v doterajších dvoch výzvach tiež pohorelo na tom, že nestihli zaslať listinnú podobu žiadosti v stanovenom termíne. Ministerstvo chce preto predĺžiť lehotu na zaslanie dokumentov z 5 na 10 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti.

O príspevok môže požiadať majiteľ rodinného domu po ukončení zateplenia, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2015 alebo 2016. Podmienkou je, aby sa dom využíval výlučne za účelom bývania a bol starší ako desať rokov. O udelení príspevku v takomto prípade rozhodne ministerstvo najneskôr do 90 dní.

Podporený ale môže byť aj dom pred samotným procesom rekonštrukcie. Žiadateľ ale musí mať dostatok finančných prostriedkov, lebo udelenie dotácie sa predĺži o čas realizácie zatepľovacích prác, ktorý ale nesmie byť dlhší než 12 mesiacov. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie tak trvá v tomto prípade najviac 15 mesiacov.

Minulé kolá poznačil nezáujem

V prvej výzve na jar 2016 sa limit pre podporené domy stanovil na tisíc. V listinnej podobe bolo na ministerstvo doručených 134 žiadostí, z ktorých sa schválil príspevok len pre 11 záujemcov. Pre ďalších 41 majiteľov, u ktorých zatepľovanie domu ešte nie je ukončené, sa rezervovali finančné prostriedky. Druhé kolo prinieslo zníženie limitu na 500 podporených domov. Príspevok získalo 23 majiteľov domov, pričom pre ďalších 39 rezort vyčlenil financie.

Podľa vyjadrenia premiéra Roberta Fica v čase spúšťania tohto dotačného programu, vláda vyčlenila na dotačný program 30 miliónov eur. Po dvoch kolách sa odčerpalo resp. rezervovalo dokopy iba 590.000 eur. Nakoľko úprava podmienok zvýši počet žiadostí príspevok je nateraz otázne.

Okrem administratívnej náročnosti ľudí mohlo odradiť aj to, že program im nedáva možnosť realizovať zatepľovanie svojpomocne. Práce musí vykonať iba zhotoviteľ, ktorý má na daný tepelnoizolačný systém štátom vydanú licenciu.

Podľa šéfky Združenia pre zatepľovanie budov Zuzany Sternovej predstavuje zateplenie rodinného domu hĺbkovú obnovu a je preto v poriadku, ak štát žiada dodržanie predpisov v záujme dosiahnutia parametrov a kvality, ktoré vyžaduje EÚ. „Ak sa pod efektívnejšou podporou má myslieť rozdávanie finančných prostriedkov bez ohľadu na kvalitu a dosiahnuté parametre, tak je to určite nesprávny prístup. Dôležitým naďalej zostáva prispievanie na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát,“ uviedla pre náš portál.

© energia.sk
Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting