Naše portfólio poskytovaných služieb zahŕňa: energetický certifikát, audit, tepelnotechnické posúdenie, projekciu, dotáciu pre zateplenie popr. obnoviteľný zdroj energie, termovízne meranie, diagnostiku objektu, znalecký posudok, stavebný dozor, realizáciu stavby alebo kúpu nehnuteľnosti.

 

Informácie dostanete aj na 0903 301 407 alebo hlina@hlina.sk