Čo treba predložiť na získanie dotácie na zatepľovanie

dobrá rada

 • 1. projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,
 • 2. zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia,
 • 3. doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania,
 • 4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
 • 5. čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
 • 6. plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne overenými podpismi spoluvlastníkov, ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb,
 • 7. úradne overený písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti, ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
 • 8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,
 • 9. energetický certifikát zatepleného rodinného domu,
 • 10. vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému vydané výrobcom systému,
 • 11. správu z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,
 • 12. licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií,
 • 13. položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
 • 14. súpis faktúr,

doklady o úhrade preukazujúce:

 • 15. realizáciu zateplenia rodinného domu,
 • 16. vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu,
 • 17. spracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu,
 • 18. spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom,
 • 19. fotodokumen­táciu zateplenia rodinného domu.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting