ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV - ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Potrebujete znížiť spotrebu energie formou zateplenia verejnej budovy vo vašom meste, vašej obci?  Práve pre Vás je určená pripravovaná výzva na získanie finančných prostriedkov určených na úsporu energie pri prevádzke verejných budov.

 

 

Operačný program:   Kvalita životného prostredia

Prioritná os:               4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:  4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ:          4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Aktivita:                       A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Oprávnené aktivity:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom:

 • zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • Obvodový plášť – 75 Eur/m2 (polystyrén 15 cm)
  • Strecha – 60 Eur/m2 (EPS alebo vata – 30 cm)
  • Otvorové konštrukcie – 350 Eur/m2 (izolačné 3-sklo, rám – U=1,2W/(m2.K) a sklo menej ako 0,6
 • oprávnené výdavky
  • Prípravné práce–projektová dokumentácia
  • Software – na riadenie spotreby
  • Stavebný dozor
  • Stavebné práce vrátane technológií
  • Energetický audit
  • Energ. Certifikát
  • Riadenie projektu - externe

Prioritou budú najmä verejné budovy – administratívne a školské budovy (okrem budov základných škôl vo vlastníctve obce!!!!),

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty ústrednej správy
  • subjekty územnej samosprávy
  • verejnoprávne ustanovizne

Oprávnené územie:

Územie menej rozvinutých regiónov SR, t.j. mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených pre výzvu: 

  • 150 000 000 EUR
  • minimálna výška NFP je 70 tis Eur, maximálna výška NFP je 2 mil. Eur,
  • dobarealizácie projektu je 24 mesiacov
  • žiadateľ môže predložiť viacero projektov, vždy na iný objekt

Forma výzvy:

 • Otvorená: 2 hodnotiace kolá
  • uzávierka 1. hodnotiaceho kola – 1Q/2016
  • uzávierka 2. hodnotiaceho kola – 2Q/2016

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 0903 301 407, alebo na  hlina@hlina.sk  

 

 

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting