V ďalšej výzve na obnovu rodinných domov budú zmeny, hovorí Matej Kerestúr zo SAŽP

Zdroj : ASB Sláva Štefancová/Publikované16. novembra 2022

Matej Kerestúr

Zdroj: Archív respondenta/koláž red

V ďalšej výzve plánujeme zmeny, naším cieľom nie je vytvárať administratívnu záťaž, avizuje Ing. Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá obnovu starších rodinných domov zastrešuje. Prečítajte si v rozhovore s ním, čoho sa budú zmeny týkať, aj aké chyby ľudia najčastejšie robia pri podávaní žiadosti.

Ako zatiaľ hodnotíte tieto prvé týždne od spustenia podávania žiadostí? Prvý víkend sa záujemcovia sťažovali na rôzne technické problémy na stránke.

Príjemne nás potešil veľký záujem ľudí. Práve on spôsobil aj malé technické výpadky. Za prvý víkend prijímania žiadostí prostredníctvom online formulára prišlo vyše 400 žiadostí predložených elektronicky alebo osobne a vyše 90 žiadostí poslaných poštou. Dnes ich už evidujeme vyše 1000.

Prekvapil vás taký záujem?

Ak môžem byť úprimný, neprekvapil. V čase energetickej krízy a socioekonomickej situácie na Slovensku je dobré, že ľudia vidia zmysel v programe ako Obnov dom a zaujímajú sa o obe pilotné výzvy. Môžu tak ušetriť energie aj finančné prostriedky.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ

Informácie o podmienkach výzvy môžu záujemcovia čerpať z webu či infolinky. Čoho sa najčastejšie týkajú ich otázky, prípadne s čím majú vo všeobecnosti najväčší problém?

Volá nám veľa ľudí, ktorí majú domy už zateplené a chcú si zabezpečiť nové zdroje energie, aby ich nezaskočili rastúce ceny. Majú veľký záujem napríklad o fofotovoltické panely, solárne kolektory, plynový kotol alebo tepelné čerpadlo.

Finančné prostriedky sú v prvom rade poskytované na zateplenie domov a spomínané zdroje energie sú len doplnkové opatrenia, o ktoré sa nedá požiadať samostatne. Keď požiadajú len o ne, nesplnia podmienky výzvy. Takýchto záujemcov rovno smerujeme na projekt Zelená domácnostiam v rámci spolupráce, ktorú máme so SIEA.

Ale zaznamenali sme aj kurióznejšie otázky. Na Zelenej linke sa nás nedávno majiteľka domu pýtala, čo má robiť, keď nemá bankový účet a chce požiadať o dotáciu. Bez zriadenia účtu to naozaj nepôjde, peniaze sa nebudú posielať poštovou poukážkou.

Ako dlho trvá proces schvaľovania žiadosti? Z čoho všetkého pozostáva?

Takú rozsiahlu výzvu ako „Obnov dom“ realizujeme prvý raz, ale snažíme sa, aby schvaľovanie žiadostí bolo plynulé. Proces schvaľovania pozostáva z posúdenia všetkých podmienok na poskytnutie príspevku stanovených vo výzve. V prípade chýbajúcich príloh alebo nesúladu údajov zasielame výzvy na doplnenie.

Tu by som chcel upozorniť, že poradie žiadostí sa určuje až podľa termínu, kedy je žiadosť úplná. Odporúčame, aby žiadatelia uprednostnili kvalitu žiadosti pred rýchlosťou podania. V konečnom dôsledku tým bude ich žiadosť posúdená skôr.

S akými chybami sa pri žiadostiach najčastejšie stretávate?

Pri samotnom vyplňovaní formuláru žiadosti chyby nerobia, keďže sa vypĺňa online a presne naviguje ku ďalšiemu kroku. Chyby však evidujeme v prílohách. Stáva sa napríklad, že vzor splnomocnenia si žiadateľ vytlačí zo stránky www.obnovdom.sk, podpíše ho a odošle bez overenia notárom.

Tepelné úniky dom
Finančné prostriedky v tejto výzve sú v prvom rade poskytované na zateplenie domov. | Zdroj: iStock

Majitelia rodinných domov môžu dostať komplexné informácie aj v poradenských centrách, rovnako v nich môžu podať žiadosť. Ako zatiaľ hodnotíte ich fungovanie? Stíhajú nápor?

V regionálnych kanceláriách v desiatich mestách dostane každý záujemca všetky potrebné informácie. Naši kolegovia ochotne pomôžu každému, kto do nich zavíta. Majitelia, ktorí si chcú dom obnoviť, musia podať žiadosť prostredníctvom online formulára na stránke www.obnovdom.sk. Následne je potrebné doručiť podpísanú žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami prostredníctvom e-slovensko, alebo listinne poštou na adresu Rožňavská 24, Bratislava, alebo osobne do niektorej z regionálnych kancelárií.

Nápor sme očakávali, preto boli regionálne kancelárie v prvé dni otvorené počas celého víkendu. Neskôr sa otváracia doba zmenila na šesť dni v týždni z pôvodných piatich. Aktuálne nemáme avizovaný časový problém s vybavovaním konzultácii.

V rámci marketingu ste v minulosti rozmýšľali aj nad „roadshow“. Stále je to aktuálna téma?

Áno, roadshow je aj naďalej v pláne. O jej spustení sa žiadatelia dozvedia prostredníctvom aktualít zverejnených na webe alebo prostredníctvom newslettera.

Po zverejnení pilotných výziev zostala nespokojná časť potenciálnych žiadateľov, ktorí sú sami ZŤP alebo žijú v spoločnej domácnosti s dospelou osobou, ktorá je ZŤP. Prečo vypadla táto skupina ľudí, ktorá bola avizovaná v skupine zvýhodnených žiadateľov v predbežných podmienkach?

V čase zverejnenia pilotnej výzvy chýbala na Slovensku definícia energetickej chudoby a z toho dôvodu bola po medzirezortnej diskusii dohodnutá zvýšená miera podpory len pre žiadateľov, ktorí majú v osobnej starostlivosti dieťa (mladšie ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo majú ako viacdetná rodina v dome na trvalý pobyt prihlásené 4 a viac detí. V tejto chvíli, respektíve pre tento rok považujeme zmeny za dostatočné.

Cieľom pilotných výziev je aj navnímať potreby ľudí a v následných výzvach na tieto potreby reflektovať.

Ako sa vám darí dodržiavať časové míľniky, ktoré ste si vytýčili?

V rámci tohto cieľa máme vytýčené tzv. vnútroštátne a národné míľniky. Prvý vnútroštátny míľnik je zazmluvniť 4-tisíc rodinných domov do konca roka 2022. Národné míľniky sú: v roku 2024 zrealizovať 18-tisíc obnov rodinných domov a do leta 2026 zrealizovať 30-tisíc obnov rodinných domov. Z pohľadu týchto míľnikov SAŽP za necelý mesiac prijalo vyše 1 000 žiadostí.

Stále teda platí, že do konca roka chcete uzatvoriť zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov?

Áno, jedná sa o prvý vnútroštátny míľnik. Plnenie míľnikov však závisí aj od záujmu verejnosti. Našou ambíciou je ciele plniť, práve preto sa snažíme ľuďom poradiť a nie ich odradiť. V regionálnych kanceláriách, na Zelenej linke alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na www.obnovdom.sk sme všetkým potenciálnym žiadateľom k dispozícii. SAŽP aktuálne eviduje zhruba 10 000 potenciálnych záujemcov o obnovu svojho rodinného domu.

Zateplenie fasády
Žiadatelia o príspevok na obnovu rodinného domu môžu realizovať projekt obnovy aj svojpomocne. | Zdroj: iStock

Kedy plánujete vyhlásiť ďalšiu výzvu, je možné, že pilotná bude ukončená ešte skôr ako vo februári?

Obe pilotné výzvy sú otvorené do vyčerpania alokácie alebo do 28. 2. 2023. Po uzavretí pilotných výziev budú nasledovať ďalšie. Vyhlásenie novej výzvy je zatiaľ naplánované na začiatok roka 2023. V súčasnosti je pre nás dôležitý proces posúdenia predložených žiadostí. Popritom zhodnotiť úspešnosť pilotných výziev a zvážiť úpravy nastavenia výziev tak, aby bolo predkladanie, posudzovanie, realizácia, kontroly a preplácanie čo najefektívnejšie.

Budú sa podmienky v ďalších výzvach upravovať na základe výsledkov prvých dvoch pilotných výziev, dopytu ľudí či aktuálnej situácie na trhu?

Plánujeme zmeny – napríklad zohľadnenie žiadateľov v rámci energetickej chudoby a reflektovanie na vývoj cien stavebných materiálov a prác na stavebnom trhu.

Môže sa stať, že sa s novými výzvami budú meniť aj potrebné dokumenty, prípadne ich vzory a povinné náležitosti a tí, ktorí ich pripravujú podľa aktuálnej pilotnej výzvy, ich budú musieť prerábať?

Už v rámci pilotných výziev bolo cieľom minimalizovať počet predkladaných príloh. Cieľom SAŽP nie je vytvárať administratívnu záťaž na potenciálnych žiadateľov.

Pri ďalších výzvach preto neplánujeme zavádzať zmeny týkajúce sa nových príloh. Skôr počet príloh ešte minimalizovať.

V rámci zverejnených vzorov sú finančne nákladné práve energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Tieto vzory neplánujeme nijako meniť, a teda žiadatelia, ktorí svoje žiadosti pripravujú do nasledovných výziev, neprídu o svoje peniaze.

Koľko výziev dohromady do júna 2026 plánujete?

Cieľom nie je vyhlasovať výzvy každý mesiac, ale nastaviť podmienky tak, aby boli pre žiadateľov zaujímavé. Aby sme odbremenili žiadateľov od neustáleho sledovania zverejnených termínov o plánovaných výzvach, veríme, že ďalšiu výzvu, ktorú vyhlásime, necháme otvorenú do vyčerpania jej alokácie a nebudeme ju časovo limitovať. Pripomíname, že chceme obnoviť 30-tisíc domov na Slovensku, na ktoré je vyčlenených približne pol miliardy eur.

Často sa stretávame s názorom, že pri stavebných prácach je finančne výhodnejšie dať si ich spraviť „bez papiera“ a v konečnom dôsledku si človek ušetrí čas na riešení formalít aj financie. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí by radi požiadali o príspevok, ale boja sa zbytočnej byrokracie?

Uvedomujeme si túto skutočnosť. Žiadatelia o príspevok na obnovu rodinného domu môžu realizovať projekt obnovy aj svojpomocne. Odporúčame však dôsledne archivovať všetky dokumenty súvisiace s realizáciou obnovy tak, aby ich žiadateľ v prípade kontroly na mieste vedel preukázať.

Zároveň pripomíname, že aj v prípade svojpomocných prác je potrebné zabezpečiť dokumentáciu podliehajúcu uskutočňovaniu stavieb a ich zmien (s ohľadom na legislatívu SR) ako aj tzv. revízne správy o inštalácii zariadení. Zbytočnej byrokracie sa však nikto nemusí báť.

ZDROJ : ASB

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting