Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam začne 6. septembra 2016

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.
Posun avizovaného termínu spôsobilo najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. Ak boli predložené dokumenty neúplné, prípadne nesprávne, posudzovanie sa predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli rôzne aj neštandardné situácie, s ktorými sa zhotovitelia museli vysporiadať vždy v súlade so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam.
Termín sa presúva aj kvôli prebiehajúcim nevyhnutným kontrolám zrealizovaných inštalácií. Keďže podpora z európskych fondov prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) je určená na inštaláciu zariadení v domácnostiach, osobitne sú posudzované prípady, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom, či prevádzkou podnikateľských subjektov. V týchto prípadoch je nutné overiť, či domácnosti uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok oprávnenosti. Kontroly sa týkajú už preplatených poukážok, ako aj poukážok čakajúcich na preplatenie.
Väčšina kontrol na miestach inštalácií prebehla úspešne a ďalšie poukážky tak mohli byť uhradené. Všetky aktuálne posúdené poukážky bez nutnosti vykonania kontroly na mieste budú preplatené v najbližších dňoch. Ďalšie úhrady budú realizované v krátkom čase po kladnom posúdení, respektíve podľa výsledku vykonaných kontrol na mieste inštalácií, ak budú nutné.
Zo 45 miliónov € určených na projekt je po prvom a druhom kole preplatených alebo rezervovaných 6,7 milióna € na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť priebežné vydávanie a preplácanie poukážok na inštalovanie zariadených malých obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, avšak pri dodržiavaní podmienok financovania z prostriedkov EU. Tomu je potrebné prispôsobiť všetky podmienky a vyhlasovanie ďalších kôl.
Zhotovitelia a domácnosti by si mali zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. Len s takýmto prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a ďalšie mimobratislavské kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok.
Projekt Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na ktorý bola určená. Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj SIEA. Preverované boli napríklad postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení.

zdroj SIEA

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting