Na nový dom dá štát dotáciu už od mája

Príspevok bude možné získať aj na domy, ktoré už stoja. Nesmú však byť staršie ako päťročné.

Príspevok bude možné získať aj na domy, ktoré už stoja. Nesmú však byť staršie ako päťročné.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)Písmo:A-|A+634

BRATISLAVA. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát ponúka nový typ dotácie – na výstavbu rodinných domov. Príspevok na jeden dom by mal byť 8000 eur.

Už tri roky štát prispieva na zatepľovanie rodinných domov. Aktuálne je výška príspevku maximálne 8000 eur, ďalších 800 eur môže záujemca získať na výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou.

Ministerstvo dopravy, ktoré má v agende aj bytovú výstavbu, pripravilo ďalší typ podpory.

"Nový príspevok, takzvaný príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Návrh zákona schválil v stredu parlament, platiť má od 1. mája.

Zatepľovanie nezaujalo

S novým typom dotácie prišlo ministerstvo pre pomerne slabý záujem o podporu na zatepľovanie domov.

Niekoľkotisícovou sumou bude rezort prispievať len na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie, od ktorých kolaudácie neprešlo viac ako päť rokov a ktoré súčasne splnia ďalšie kritériá.

Ministerstvo návrh zdôvodňuje aj tým, že nízkoenergetické domy sú finančne náročnejšie.

Súčasne platí, že do roku 2020 musia kritériu takmer nulovej potreby energie zodpovedať všetky novopostavené budovy.

40 miliónov na rok

Podpora sa bude vyplácať z podprogramu Výstavba a obnova bytového fondu, v ktorom je na každý z nasledujúcich troch rokov vyčlenených po 40 miliónov eur.

V tomto balíku peňazí sú podľa Karolíny Duckej zahrnuté prostriedky nielen na novú dotáciu a zatepľovanie rodinných domov, ale aj na obnovu bytových domov a na výstavbu nájomných bytov.

"Podpora sa navrhuje poskytnúť v jednotnej výške na už zrealizovaný a skolaudovaný dom, ktorého vlastník preukáže dosiahnutie požadovaných parametrov," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

Dobrou správou pre tých, ktorí si dali takýto dom postaviť v nedávnej minulosti, je, že dotácia sa môže týkať aj ich. Jednou z podmienok je, aby bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu vydané po 31. decembri 2014.

Ďalšie podmienky

Okrem kritéria energetickej hospodárnosti musia dotované domy spĺňať aj ďalšie kritériá. "Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku," vymenovala časť podmienok hovorkyňa ministerstva.

Dom, na ktorého výstavbu má štát prispieť, sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a nemôže byť príliš veľký. Celková podlahová plocha nesmie presiahnuť 200 štvorcových metrov.

Kritériá na získanie príspevku

- rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,

- celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m²,

- rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,

- žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku,

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,

- rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,

- na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podobne ako pri dotácii na zatepľovanie, aj v prípade podpory na výstavbu domov musí byť dotovaná stavba využívaná výlučne na bývanie, nie napríklad na podnikanie.

Ak sa budete uchádzať o tieto peniaze, nemal by byť na váš dom poskytnutý iný príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, teda príspevok na zateplenie alebo podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

"Ministerstvo dopravy a výstavby si bude splnenie podmienok na energetickú hospodárnosť budov a celkovú podlahová plochu rodinného domu overovať z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie energetických certifikátov," spresnila Ducká.

Menej príloh

Kým pri dotáciách na zatepľovanie rodinných domov záujemcov brzdil rad podmienok, pri tomto druhu podpory by mohli byť pravidlá benevolentnejšie.

Príspevok na zateplenie domu napríklad nemohol záujemca dostať, ak si ho zateplil svojpomocne. Podmienkou doteraz bolo, aby práce zhotovila firma s licenciou.

Pri príspevku na výstavbu domu by podobné obmedzenia platiť nemali. "Pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa nenavrhuje špeciálna podmienka pre realizačné firmy," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy.

Ústretovejší je predkladateľ návrhu aj pri predkladaní dokumentácie. Kým v prípade zatepľovania mohli viacerých záujemcov odradiť byrokratické prekážky, pri výstavbe domu bude zrejme rozsah dokumentov užší.

Základom bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre architektonickú časť a fotodokumentácia.

Definitívny okruh povinne predkladaných príloh sa však ešte finalizuje. "Vyhláška, ktorá bude obsahovať rozsah dokladov k žiadosti o príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní," spresnila Ducká.

Ak má obnova priniesť úspory, zateplením musí prejsť aj strecha.

Ak má obnova priniesť úspory, zateplením musí prejsť aj strecha. (zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

Výzva už v máji

Systém podávania žiadostí o príspevok na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude rovnaký, ako je to pri príspevkoch na zateplenie rodinného domu.

Žiadosti o príspevok sa podávajú na základe výzvy, ktorú rezort doteraz zverejňoval na stránke zatepluj.sk.

Najbližšia výzva, ktorá by v prípade schválenia novely mala zahŕňať aj dotácie na výstavbu rodinných domov, by mala byť vyhlásená po 1. máji 2019. Teda bezprostredne po tom, ako začne platiť novela zákona.

Vo výzve je vždy určený limit počtu žiadostí a časové ohraničenie pre podávanie žiadostí pre danú výzvu. "Príspevok dostane každý žiadateľ, ktorý splní podmienky uvedené vyššie a dodá potrebnú dokumentáciu," uzavrela Ducká.

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára. Z neho sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Tú žiadateľ pošle aj s potrebnými prílohami v stanovenej lehote na adresu ministerstva.

Ministerstvo podporí i svojpomocné zateplenie

Ministerstvo mení pravidlá pri dotáciách. K peniazom by sa malo jednoduchšie dostať viac záujemcov.

Aj na svojpomocné zateplenie domu budete môcť po novom získať príspevok od štátu.

Dotácie na zatepľovanie rodinných domov začal rezort dopravy rozdeľovať v roku 2016. Z pôvodných 6000 eur sa podpora medzičasom zvýšila na 8000 eur, ku ktorým mohol majiteľ domu dostať aj príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 800 eur. Táto suma predstavuje strop, výška príspevku sa odvíja od toho, aké tepelnoizolačné schopnosti sa podarí pri jednotlivých konštrukciách dosiahnuť.

Dve prekážky

Záujemcovia však narážali na dve zásadné prekážky. Jednou z nich bola podmienka, podľa ktorej smeroval príspevok len na domy, ktoré si majitelia nechali zatepliť profesionálne, teda firmou s príslušnou licenciou.

Druhou prekážkou bola významná administratívna záťaž pre žiadateľa. Ten musel k žiadosti podľa pôvodných pravidiel doložiť takmer dvadsať rôznych dokumentov.

To sa v novele, ktorá zavádza aj nový druh dotácie – príspevok na výstavbu rodinných domov, mení.

„Dokladovanie realizačnej firmy sa zo zákona navrhuje vypustiť,“ potvrdila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

Príspevok tak teoreticky bude môcť dostať aj majiteľ domu, ktorý si fasádu zateplí svojpomocne.

Naďalej však budú platiť kritériá pre úroveň a kvalitu použitých komponentov, materiálov a postupov. „Požiadavky na materiály, postupy a zhotoviteľov sú určené v príslušných legislatívnych predpisoch,“ spresnila Ducká.

Menej papierovania

Ďalšia zmena bude spočívať v tom, že sa rozšíria možnosti na získanie príspevku. Ak sa napríklad spolu so zateplením rodinného domu realizuje aj prístavba domu, do oprávnených nákladov bude môcť byť po novom započítaná aj tepelná izolácia tejto prístavby.

Ak poslanci schvália aj ďalšie navrhované zmeny, od mája sa bude k žiadostiam o príspevok na zateplenie pripájať menej príloh. „Navrhuje sa vypustiť predkladanie niektorých príloh – napríklad energetický certifikát, ktorý budeme získavať zo systému vedeného v súlade so zákonom o energetickej hospodárnosti budov,“ konštatovala Karolína Ducká.

V prípade niektorých ďalších dokumentov sa znižuje náročnosť na ich formu: namiesto originálu postačí kópia príslušného dokumentu.

V prípade záujmu volajte 0903 301 407 Ing. Ján Hlina

Zdroj : SME

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting