Energetická trieda A0? Súčasná legislatíva je nastavená zle, ukázal prieskum ZVMM

Stavať domy s takmer nulovou potrebou energie v energetickej triede A0 by nemalo byť povinné, uviedla väčšina oslovených odborníkov.

domy

S platnou legislatívou ohľadom navrhovania takmer nulových domov súhlasí iba 10 % slovenských odborníkov. Vyplýva to z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM).

Od roku 2021 bude povinné stavať domy s takmer nulovou potrebou energie – domy energetickej triedy A0. ZVMM preto uskutočnilo v máji 2020 prieskum v radoch projektantov a architektov s cieľom zmapovať ich znalosti a názory v tejto oblasti. Prieskumu sa zúčastnilo 100 odborníkov z celého Slovenska.

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina expertov sa v problematike dobre orientuje a pozná hlavné špecifiká A0 domov. Z prieskumu však zároveň vyplynulo, že 90 % opýtaných odborníkov buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy alebo povinnosť pripúšťa len za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov. 

Hrubšie steny nebudú efektívne

Zo stovky oslovených odborníkov 91 správne určilo hranicu triedy A0 pre rodinné domy. Tú stanovuje vyhláška o energetickej hospodárnosti budov na 54 kWh/(m2.a).

Väčšina opýtaných tiež správne odpovedala, že v roku 2019 sa zmenila norma o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov, ktorá stanovuje i požiadavky pre konštrukcie domov v triede A0.

Zhruba tretina oslovených expertov (35 %) si však myslí, že požiadavky na steny a stropy sa sprísnia. Aj keď táto norma sa zmenila, požadované hodnoty pre steny a strechy, ostali na úrovni z roku 2016.

V oblasti aplikácie kritérií pre domy v energetickej triede A0 boli otázky smerované aj na navrhovanie obvodových stien. Tu až 86 % opýtaných uviedlo, že hrubšie steny ani hrubšia izolácia či nadštandardné okná nebudú nutnosťou pri výstavbe takmer nulových domov.

Prísnejšie požiadavky je podľa nich možné dosiahnuť aj s konštrukciami vyhovujúcimi súčasným požiadavkám v kombinácii s použitím obnoviteľných zdrojov energie. 

„Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. To znamená, že sú vhodné aj na stavbu domu s takmer nulovou potrebou energie. Pridávať k nim ďalšie tepelnoizolačné vrstvy alebo zväčšovať hrúbku murovacích materiálov nad 50 cm je neefektívne,” dopĺňa podpredseda ZVMM, Gabriel Szöllösi.

Nútené alebo prirodzené vetranie?

Prieskum ZVMM sa ďalej zaujímal aj o to, aké postupy by vzhľadom na konštrukcie, spôsob vetrania a prípravu teplej vody, odborníci zvolili pri výstavbe takmer nulového domu. 

„Podľa našich zistení, takmer polovica (44%) by volila tepelno-izolačné vlastnosti obálky mierne lepšie ako je požadovaná normová hodnota, nútené vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou kondenzačného plynového kotla alebo elektrický ohrev, a doplnkové zníženie primárnej energie pomocou obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedlo ZVMM.

Viac ako tretina z opýtaných (36%) by zvolila rovnaký prístup v tepelno-izolačných vlastnostiach, ale pustili by sa skôr do prirodzeného vetrania, vykurovania a prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla alebo kotla na pelety.

Kde sa šetrí najviac?

Hoci vyše polovica odborníkov (52 %) považuje prípravu projektu domu za najdôležitejšiu investíciu pri A0 dome, takmer dve tretiny (vyše 65 %) sa vyjadrili, že je to zároveň prvá vec, na ktorej sa snaží investor ušetriť.

Investori sa podľa opýtaných odborníkov takisto usilujú šetriť na spôsobe vetrania a obnoviteľných zdrojoch, hoci práve tie odborníci vyzdvihli ako alternatívu k nadmernému zatepľovaniu. 

„Veľká časť projektantov a architektov si je vedomá, že zvyšovanie izolácie má so zvyšujúcou sa hodnotou v pomere k celku, klesajúci dopad na primárnu energiu. Preto sa výraznejšie v projekte prejaví zmena vetrania a obnoviteľné zdroje,“ upresňuje predseda ZVMM Martin Mihál.

Väčšina s legislatívou nesúhlasí

Prieskum ZVMM tiež zisťovať názory odborníkov na povinnosť stavať domy v energetickej triede A0? Podľa výsledkov zisťovania len malá skupina projektantov (10 %) súhlasí s povinnosťou stavať domy v tejto triede aj za cenu vyšších nákladov na bývanie.

Naopak, viac ako polovica (55 %) nesúhlasí s povinnosťou stavať A0 domy a zastávajú názor, že pre stavbu nulového domu by sa mal každý staviteľ rozhodnúť dobrovoľne, pričom toto rozhodnutie by malo byť ocenené formou štátnej dotácie.

Zvyšok, viac ako tretina (35 %) odborníkov s povinnosťou stavať takéto domy súhlasí, ale iba v prípade, že zvýšenie nákladov by štát kompenzoval vo forme dotácií.

zdroj : energie portál

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting