Zelená domácnostiam - novinky

O polovicu nižšie príspevky na fotovoltiku či zmeny v systéme uprednostňovania žiadostí. Pozrite si, s akými zmenami štartuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam.

Zelená domácnostiam II

Zelená domácnostiam II sa od pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vo viacerých ohľadoch líšiť. Pokračovanie projektu prináša okrem iného nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok.

Niektoré domácnosti dostanú vyššie príspevky

Na základe čoho bude Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), administrátor projektu, rozhodovať, ktoré domácnosti príspevok dostanú? A akým

„V pokračovaní projektu budú žiadosti schvaľované v poradí, v akom budú doručené. Uprednostňovať sa bude zvýšením hodnoty poukážky,“ zhrnul komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

„V žiadostiach domácností, ktoré splnia jedno kritérium sa hodnota poukážky zvýši o 10 % oproti základnej sadzbe. Pri rodinných domoch, ktoré splnenia dve kritériá, sa hodnota zvýši o 25 %,“ doplnil.

Nový spôsob uprednostnenia sa týka žiadostí o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v rodinných domoch, ktoré vykonali opatrenia na zníženie spotreby energie a tiež v rodinných a bytových domoch, ktoré nemajú možnosť využívať teplo zo systémov centrálneho zásobovania (CZT).

V minulosti SIEA uprednostňovala žiadosti domácností, ktoré tieto podmienky splnili, zvýhodneným poradím pri schvaľovaní žiadostí.

Najnižšie príspevky na biomasové kotly

Podľa všeobecných podmienok projektu bude pri slnečných kolektoroch príspevok na 1 kW od 400 eur do 500 eur, pri tepelných čerpadlách od 272 eur do 340 eur a pri kotloch na biomasu od 80 eur do 100 eur. Maximálne bude môcť domácnosť získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo a 1 500 eur na kotly na biomasu.

V bytových domoch sa príspevok na jeden kilowatt inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pohybuje od 400 eur po 440 eur pri splnení jediného uprednostňujúceho kritéria týkajúceho sa dostupnosti centrálneho zásobovania teplom.

Prečítajte si tiež

Stop stav pre OZE končí. Štát určil limity pre nové zdroje, ktoré môžu získať podporu

Zelená domácnostiam II: Zverejnili zoznam oprávnených zariadení

Pre bytové domy naďalej zostáva povinnou podmienkou energetický audit, ktorý navrhne zariadenie s optimálnym výkonom po zohľadnení potenciálu úspor energie. Podporený výkon závisí od počtu bytov, maximálne je to jeden kilowatt na byt.

Pri kotloch na biomasu môžu bytové domy získať príspevok 80 eur až 88 eur na jeden kilowatt. Maximálny podporovaný výkon je obmedzený na sedem kilowattov na byt.

Fotovoltika s akumuláciou prednosť nedostane

V prípade fotovoltických panelov pôjde výška podpory v porovnaní s pilotným projektom Zelená domácnostiam výrazne nadol.

Príspevok na jeden kilowatt inštalovaného výkon fotovoltických systémov sa oproti pilotnému projektu zníži o polovicu na 500 eur na jeden inštalovaný kilowatt výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na zariadenie s výkonom tri kilowatty je predstavuje 1 500 eur.

 „Európsky príspevok na jeden inštalovaný kilowatt bol v pilotnom projekte pri fotovoltike násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V úprave sadzieb sme tiež zohľadnili nižší prínos fotovoltiky k plneniu cieľov projektu a zároveň pokles cien fotovoltických zariadení dostupných na trhu,“ vysvetlil Jurikovič.

Pri fotovoltických systémoch SIEA pri vyhodnocovaní žiadostí v minulosti uprednostňovala inštalácie, ktoré využívali akumuláciu energie v batériách zvýhodneným poradím a tiež možnosťou získať finančný bonus na investíciu do batérií.

V pokračovaní projektu už nebude pri fotovoltike žiadna forma uprednostnenia inštalácií s akumuláciou. Zrušený je i bonus na akumuláciu, ale samotné batérie a ich príslušenstvo budú naďalej oprávneným výdavkom.

Do roku 2023 podporia 140 MW

Prečo sa v projekte Zelená domácnostiam II výška príspevkov mení? SIEA zmeny obhajuje tým, že sadzby podpory v ich aktuálnej výške lepšie pomôžu napĺňať merateľné ukazovatele nového projektu.

Hlavným cieľom celého projektu je totiž zvýšiť inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. V rámci projektu Zelená domácnostiam II by mali byť do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Zdroj: SIEA

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting