Dotácie na zateplenie a obnovu rodinných domov

Aj vy môžete ušetriť na energiách vďaka obnove vášho rodinného domu.

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo poskytovať dotácie na zateplenie rodinného domu , obnoviteľné zdroje energie OZE a komplexnú obnovu domov - od zateplenia, cez výmenu okien , montáž OZE až po zelenú strechu. Efektívnejším využívaním energie ušetríte vaše peniaze aj prírodu, čím prispejete k lepšej budúcnosti. S dotáciou na zateplenie to môžete mať o 75 % lacnejšie.

19000

maximálna výška príspevku na obnovu rodinného domu

30000

počet plánovaných obnovených domov do 2026

Prečo by ste mali obnoviť svoj dom s využitím dotácie?

Na Slovensku je vystavených znečisteniu ovzdušia viac obyvateľov než v Európskej únii aj kvôli nevhodnému spôsobu využívania energie. 

 • Vďaka dotácii na zateplenie a obnovu domu zaplatíte o 75 % menej
 • Ušetríte na nákladoch na energie
 • Znížite energetickú náročnosť vášho domova
 • Bude dochádzať k nižším únikom tepla a energie
 • Znížite emisie CO2, čím prispejete k lepšej budúcnosti vás aj vašich detí
 • Pomôžete zvýšiť kvalitu životného prostredia
 • Zhodnotíte svoju nehnuteľnosť s preplatením 75 % nákladov
01.

Chcete si zatepliť dom a ušetriť tak na nákladoch na energie

02.

Vyplníme za vás žiadosť, vypracujeme vám všetky potrebné dokumenty a úspešne získame príspevok

03.

Zateplíme vám dom a vykonáme všetky vami žiadané úkony potrebné k nižšej energetickej náročnosti vášho domova

04.

Máte zateplený dom a nižšie náklady na energie s pomocou dotácie

S čím vám pomôžeme my?

Ponúkame komplexné služby k zatepleniu a obnove vášho domova spolu s vybavením dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili čo najvyššiu energetickú efektivitu budovy.

Diagnostika objektu Návrh opatrení Projekcia Dotácia Realizácia Certifikácia

Postup získania dotácie na obnovu domu

01.

Zavoláte nám na 0948 786 325 alebo nám napíšte na dotacie@hlina.sk a vyplníte objednávku.

02.

Zhodnotíme energetický stav vášho domu, ktorý odrazovým mostíkom pri následnom hodnotení energetickej úspory a udelení energetického certifikátu.

03.

V prípade potreby vypracujeme projekt na zateplenie a obnovu vášho domu.

04.

Do 7 pracovných dní pre vás spracujeme všetky podklady k žiadosti o dotáciu a podáme žiadosť za vás.

05.

Na základe dohody zrealizujeme všetky potrebné práce na vašom dome.

06.

Spracujeme záverečnú dokumentáciu pre získanie dotácie s energetickým certifikátam. Certifikát je jednou zo základných podmienok udelenia dotácie.

Nechajte zateplenie svojho rodinného domu na odborníkov

 • kvalita práce
 • odborná spôsobilosť
 • bezstarostnosť
 • finančná výhodnosť
 • vybavenie dotácie
 • úspora
 • všetko pod jednou strechou - komplexná služba na kľúč

Ukážky realizácií

web hlina 2web hlina
Rodinný dom v Námestove celková rekonštrukcia zateplenie nová strecha a okná tepelné čerpadlo Úspora: 70%
predpo
Rodinný dom celková rekonštrukcia zateplenie nová strecha a okná výmena kotla podlahové kúrenie Šetrenie energie: 45%, energ. trieda A1 Plná výška dotácie
pred2po2
Rodinný dom zateplenie výmena kotla oprava strechy výmena okien podlahové kúrenie Šetrenie energie: 65% Dotácia: 19 000€

Podmienky k získaniu dotácie na zateplenie domu a jeho obnovu

Dotácie na zateplenie a obnovu rodinného domu môžete získať za týchto podmienok

 1. Váš dom sa nachádza na území Slovenskej republiky a eviduje sa ako „rodinný dom“ v liste vlastníctva (dotáciu nemôžete využiť na chaty, letné terasy, pivnice, záhradné domčeky a pod.)
 2. Dom bol skolaudovaný pred rokom 2013
 3. Dom musí byť využívaný v prevažnej miere na bývanie, teda nie je na viac ako 10% jeho kapacity využívaný na hospodársku činnosť
 4. Pred obnovou musíte mať vystavené projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát odborne spôsobilou osobou

Čo musíte dodržať pri obnove, aby ste získali dotáciu?

Musíte ušetriť

min. 30%

primárnej energie oproti stavu pred obnovou
Musíte zahrnúť

min. 1

opatrenie zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností (Skupina opatrení A)

Na čo všetko môžem získať dotáciu?

Skupina opatrení A - Zlepšovanie tepelno-technických vlastností (jedno z opatrení povinné)
 • Zateplenie obvodového plášťa,
 • Zateplenie strešného plášťa,
 • Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny,
 • Výmena otvorových konštrukcií,
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,
 • Zateplenie podlahy na teréne
Skupina opatrení B1 - Inštalácia zdroja energie
 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltický panel
 • Solárny kolektor
 • Plynový kondenzačný kotol
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 
Skupina opatrení B2-B5 
 • B2 Zelená strecha
 • B3 Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • B4 Tieniaca technika
 • B5 Odstránenie azbestu

Možnosti využitia dotácie

Fasáda

Zateplenie fasády, steny medzi vyk. / nevyk. priestorom

Strecha

Zateplenie strechy / stropu / podlahy

Okná

Výmena okien / dverí

Výmena zdroja tepla

Tepelné čerpadlo Nový plynový kondenzačný kotol Nový elektrokotol

Solárne panely

Fotovoltaické panely Solárne kolektory Rekuperácia

Iné

Zelená strecha Akumulačná nádrž na dažďovú vodu Tieniaca technika Odstránenie azbestu

Kto môže žiadať o dotáciu?

 • Dotácie na energetickú obnovu budov môžete získať ako fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Musíte byť občanom členského štátu Európskej únie
 • Ste vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na zateplenie
 • Neboli ste právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru
 • Nemáte evidované dlhy na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Čo musíte dodržať pri obnove, aby ste získali dotáciu?

Štandardná skupina prijímateľov
 • 75% preplatených nákladov
 • Požadovaná minimálna úspora energií: 30 - 60 %
 • Výška pomoci pri 30 – 60% úspore energií: 15 000 eur + DPH (DPH hradí žiadateľ)
 • Výška pomoci pri úspore energií nad 60 %: 19 000 eur + DPH (DPH hradí žiadateľ)

Čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Pred samotným vypracovaním žiadosti odporúčame pripraviť všetky doklady, ktoré sú potrebné na vloženie údajov do  formulára žiadosti, resp. doklady, ktoré sú predkladané ako príloha spolu so žiadosťou.

1. Doklady, z ktorých údaje sú vkladané do žiadosti:

 

 • a. doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas alebo doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) – žiadateľ do formulára žiadosti uvádza svoje identifikačné údaje vrátane dokladu totožnosti
 • b. výpis z účtu alebo iný dokument obsahujúci IBAN – žiadateľ do žiadosti uvádza číslo účtu v tvare IBAN, 
 • c. LV RD – žiadateľ do žiadosti uvádza údaje identifikujúce RD z LV

 

2. Doklady, ktoré sú prílohou žiadosti:

 

 • a. plnomocenstvo ostatných spoluvlastníkov RD (ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom) 
 • b. plnomocenstvo pre tretiu osobu (ak žiadosť predkladá tretia osoba, ktorá nemá k RD žiaden vlastnícky vzťah) 

 

Nemajte strach, pokiaľ využijete naše služby, žiadosť za vás vyplníme a pripravíme aj so všetkými potrebnými podkladmi.

UROBTE PRVÝ KROK K ČERPANIU DOTÁCIE

Naša spoločnosť Vám vie pomôcť s vybavením všetkých potrebných dokumentov k zabezpečeniu dotácie. Zadajte svoj mail a my Vám odošleme potrebné dokumenty k začatiu spolupráce.

  V prípade ďalších otázok sa nám ozvite v prac. deň medzi 8-16 hod  na tel. č.: 0948786325 

   
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Hlina s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania a vytvorenia cenovej ponuky. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

  Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting