20171212_104612

Vlastníkovi rodinného domu ,po splnení predpísaných podmienok , zabezpečíme dotáciu štatu . 

 

Náklady na projekt prepláca štát .

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov

príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu, a

príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadateľom o tieto príspevky môže byť fyzická osoba

ktorá je vlastníkom rodinného domu,

má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a

je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku.

Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.

 

 

Stavebník  u nás dostane informáciu či má v prípade zateplenia staršieho rodinného domu alebo kolaudácie novostavby rodinného domu nárok na štátnu dotáciu vo výške 8000 € .V oboch prípadoch zabezpečujeme potrebné podklady .

 

 

Zdroj : www.zatepluj.sk

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku!

Naši spokojní klienti to vedia. Sme tu viac ako 25 rokov.

Pôsobíme na celom Slovensku.

Jednoducho-odborne-efektívne.

Komplexné poskytovanie služieb.

Čo klienti povedali o nás

Nezáväzná cenová ponuka

Kontakt

Bez názvu-2

Ing. Ján Hlina

riaditeľ

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting