Najväčšie udalosti slovenskej energetiky v roku 2017

Čo bolo pre vás najvýznamnejšou udalosťou v slovenskej energetike v uplynulom roku? Na našu otázku odpovedá Karol Galek (NR SR), Michal Hudec (ZDE), Ľubomír Jahnátek (ÚRSO), Miroslav Kulla (VSE), Jana Kiššová (NR SR), Peter Ševce (SAPE), Peter Žiga (MHSR) a Radovan Potočár (Energie-portal.sk).

energetika

Foto: Peter Žiga, Karol Galek, Jana Kiššová, Ľubomír Jahnátek

Karol Galek, poslanec NR SR za SaS, tímlíder strany pre energetiku

Začiatkom tohto roku sme zažili kauzu vysokých cien energií. Táto bola výsledkom zle nastavenej a politicky ovplyvňovanej regulácie, najmä zo strany Roberta Fica. Po výzvach ľudí a tlaku opozície, ako aj mimoriadnej schôdzi parlamentu sa síce ceny vrátili na úroveň roku 2016 a padla aj hlava Jozefa Holjenčíka, Harabina slovenskej energetiky, no následne sme sa presunuli z dažďa pod odkvap.

Minister Peter Žiga si zo zákona o regulácii urobil trhací kalendár a definitívne K.O. zasadil nezávislosti regulácie v júli, keď si na stoličku šéfa ÚRSO posadil svojho politického kolegu Ľubomíra Jahnátka.

Pozitívne v tomto roku bolo ale napríklad februárové ukončenie sporného a škodlivého prevádzkového pokusu na treťom bloku uhoľnej elektrárne Nováky. Tomuto predchádzala naša petícia ako aj viacero trestných oznámení, ktoré sme podali s mojou kolegyňou Ankou Zemanovou.

Následne sa nám tiež podarilo úspešne otvoriť diskusiu na tému budúcnosti regiónu hornej Nitry, na úrovni EK vznikla platforma pre transformáciu uhoľných regiónov.

Vo všeobecnosti išlo o rok v energetike veľmi turbulentný, ceny energetických komodít na trhu po takmer dekáde poklesu začali stúpať.

Pokiaľ sa nám však v roku 2018 podarí presadiť návrhy SaS na očistenie energetiky od politických zásahov a nepriamych daní, koncové ceny energií pre domácnosti aj zamestnávateľov klesnú.

Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií

Nemožno identifikovať iba jedinú udalosť roka 2017. Január začal medializovaným chaosom v cenách distribúcie elektriny. Pozitíva boli tri: energetika je odvtedy jednou z hlavných tém verejnej debaty, nepochybne sa zvýšila osveta koncových odberateľov a súčasne sa ministerstvo hospodárstva viac otvorilo dialógu.

V závere roka v týchto dňoch Rada ministrov EÚ vo formácii ministrov zodpovedných za energetiku schválila návrh pravidiel, ktorými by sa mal v budúcnosti riadiť vnútorný trh s elektrinou (ide o súčasť tzv. zimného energetického balíka).

Ak sa pozriem na rok 2017 z pohľadu činnosti nášho Združenia dodávateľov energií, i tu možno identifikovať dva míľniky. Ako ZDE sa nám podarilo naštartovať širšiu odbornú diskusiu o budúcich zmenách domáceho veľkoobchodného trhu s plynom.

Rovnako sme boli aktívni v obhajobe princípov hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a dnes je štátnymi orgánmi a odbornou verejnosťou široko diskutovaná téma zdieľania kreditných rizík a primeranosti súťažných podmienok medzi jednotlivými účastníkmi trhu. Ide o dobrý základ pre zmeny v energetike v roku 2018.

Ľubomír Jahnátek, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Slovenská energetika je ucelený organizmus, kde všetko so všetkým súvisí.  Jednou z kľúčových úloh v roku 2017 bolo zvládnutie  úloh vyplývajúcich zo zásadných zmien na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.

Po nástupe na post predsedu úradu 25. júla 2017 som sa sústredil na optimalizáciu a konsolidáciu rozhodovacích procesov. V záujme posilnenia dôveryhodnosti  a profesionality  úradu som sa tiež rozhodol zmeniť  jeho organizačnú štruktúru.

Vznikli napríklad sekcia cenovej regulácie a sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ktorých zamestnanci navzájom úzko spolupracujú. Cieľom zmeny bola potreba výrazne zvýšiť odbornú úroveň prijatých rozhodnutí a zabezpečiť ich väčšiu transparentnosť.

Vďaka tomu sa už dnes na procese tvorby cien na úrade podieľa viac odborníkov, čo sa v plnej miere prejavilo  v efektivite práce aj pri tohtoročnej cenotvorbe.

Úradu sa, napriek zásadnému nárastu cien komodít na burzách, podarilo zabezpečiť optimálne ceny  energií pre slovenské domácnosti a podnikateľov na budúci rok, samozrejme v mantineloch, ktoré umožňovala príslušná platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu.

Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

Nebudem zrejme jediná, keď poviem, že najväčšou udalosťou na Slovensku bol potupný odchod Jozefa Holjenčíka z čela ÚRSO po tom, ako sa mu podarilo zaregulovať ceny elektriny tak „geniálne“, že vyrazil dych a najmä peniaze z peňaženiek mnohým občanom na strednom a východnom Slovensku.

A to preto, že sa snažil pokútnym spôsobom zaviesť resp. navýšiť poplatky za ističe a prehodnotiť už raz odpísaný majetok, ktorého umelo novonadobudnutú cenu mali opakovane zaplatiť spotrebitelia.

To bola naozaj veľká udalosť, ak to spojíme s tým, ako Holjenčík dlhé roky slúžil Robertovi Ficovi a pomáhal mu budovať falošný obraz sociálne cítiaceho politika. Teraz už len márne čakáme na onen štátny energetický holding, ktorý počas tých pohnutých zimných týždňov vydesená koalícia avizovala založiť, aby preniesla pozornosť verejnosti z vážnej veci na nejakú hlúposť.

Potom prijali zmenu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, čo bolo len premaľovanie fasády, lebo ÚRSO strana Smer-SD stále drží pevne rukách, takže o nezávislej, kvalifikovanej regulácii sme stále ďaleko.

Miroslav Kulla, obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky, a.s. (VSE)

Slovenský trh sa naďalej vyznačoval cenovou a vecnou reguláciou. Z pohľadu dodávateľa by sme uvítali postupný prechod k deregulácii dodávky.

Začiatok roka a dianie v energetike ovplyvnila zmena cenových rozhodnutí, nové rozhodnutia boli vydané v marci 2017 so spätnou účinnosťou k 1. januáru 2017. Túto situáciu VSE riešila predovšetkým s ohľadom na svojich zákazníkov. Zvolila individuálny prístup, venovali sme sa každému jednému zákazníkovi.

Za dôležité sme považovali upokojiť zákazníkov, nastaviť všetky procesy, čo najskôr zaslať všetkým zákazníkom opravné faktúry a zálohy a následne informovať každého zákazníka.

VSE uspela v tendri, ktorý vyhlásila ČEZ Slovensko, s.r.o. so zámerom predať časť podniku a s ňou zákazníkov z radov domácností. Získali sme nových zákazníkov z celého Slovenska, ktorí odoberajú elektrinu a/alebo zemný plyn. S dodávkou energií do takmer 50 tisíc domácností sme začali 1. decembra.

Peter Ševce, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu

Rok 2017 bol prvým rokom, v ktorom na Slovensku začala fungovať historicky prvá forma podpory pre nákup elektrických áut. Ide viac o marketingovú podporu, ktorá má stimulovať predaj v jeho začiatkoch. Podpora je hodnotená pozitívne, zvýšila záujem o elektromobilitu, téma sa udomácňuje v diskusiách a aj bežní ľudia oveľa viac registrujú elektrické autá na cestách.

Do konca roka 2017 sa však využilo asi 40% vyčlenených prostriedkov, čo bolo jasné už začiatkom jesene. SEVA bola prvá, ktorá tému predĺženia dotácie otvorila a prispela svojou časťou k úspešnému predĺženiu dotácie do polovice roku 2018.

Na pozadí tejto aktivity sa začala schádzať užšia pracovná skupina pre elektromobilitu, koordinovaná pánom štátnym tajomníkom Ferenczom (MH SR). Skupina aktuálne pracuje na 15-tich opatreniach, ktorých cieľom je ďalšia podpora elektromobility. Vítame túto konštruktívnu spoluprácu.

Zároveň sa nám darí odstraňovať bariéry v podnikaní v oblasti elektromobility – cez novelu Zákona o energetike, aktuálne v MPK, presadzujeme jednoznačné odstránenie povinnosti mať povolenie na podnikanie v energetike, keď ide o prevádzku nabíjacích staníc alebo poskytovania nabíjania na nich.

Peter Žiga, minister hospodárstva

Za najvýznamnejšie udalosti uplynulého roka považujeme pokrok v rozvoji energetickej infraštruktúry a novelu zákona o regulácii.

V oblasti plynárenskej infraštruktúry sa rozvinulo slovensko-poľské prepojenie, ktoré vo februári 2017 získalo grant 107 mil. eur z nástroja EÚ CEF-Energetika na konštrukčné práce. Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA), Gaz-System a Eustream podpísali v pondelok 18. decembra grantovú dohodu týkajúcu sa stavebných prác na projekte poľsko-slovenského plynárenského prepojenia.

V prípade poľsko-slovenského plynárenského prepojenia ide o plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na slovenskom území.

Vzhľadom na situáciu okolo cien energií, ktorá rezonovala začiatkom roku, prijala NRSR novelu zákona o regulácii. Tá významne zvýšila transparentnosť cenovej regulácie a umožnila lepšie posúdiť dosahy cenových rozhodnutí.

Aj tohtoročné konania, ktoré vykonávalo už nové vedenie ÚRSO, jasne potvrdilo, že ministerstvo má len procesné postavenie účastníka konania vo vybraných konaniach a žiadnym spôsobom sa nenarušila nezávislosť úradu. Novela súčasne priniesla aj oddelenie pozície predsedu úradu a regulačnej rady.

Radovan Potočár, redaktor Energie-portal.sk

Za najväčšiu udalosť roka 2017 pokladám pretvorenie dvojnásobného ministra a poslanca parlamentu na apolitického šéfa úradu, ktorý má byť zo zákona nezávislý od politickej moci. Smer zabetónoval svoje pozície na roky dopredu. A veľa na tom asi už nezmení ani napadnutie regulačného zákona prezidentom na ústavnom súde.

Najvýznamnejšou udalosťou roka 2018 v slovenskej energetike preto nebude radikálna reforma podpory OZE ani vybalenie uhoľných dotácií z alobalu.

Najvýznamnejšou udalosťou roka 2018 bude video, v ktorom Robert Fico telefonuje šéfovi ÚRSO podobne ako riaditeľovi VŠZP v tomto roku. Alebo nové vratky za plyn. Alebo za elektrinu, teplo či vodu.

 

zdroj: http://www.energie-portal.sk/Dokument/najvacsie-udalosti-slovenskej-energetiky-v-roku-2017-anketa-104163.aspx

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting