Čo by ste mali vedieť o energetickej certifikácii nehnuteľnosti

Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa týka majiteľov novostavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov, na ktorých zásah do obalovej konštrukcie (najmä zateplením a výmenou pôvodných okien či dverí) presiahol 25 % jej plochy.

1 Ukazovateľ hospodárnosti domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody.

2 Energetické triedy

Na základe zistených hodnôt sa budova začlení do energetickej triedy A až G. Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2 . a). Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie v kWh/(m2 . a) do energetickej triedy A (mimoriadne úsporná budova) až G (mimoriadne nehospodárna budova). Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

3 Platnosť a obnova certifikátu

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu.

4 Nízkoenergetický štandard vyžaduje komplexnosť

Na dosiahnutie nízkoenergetického štandardu je potrebné splniť viacero podmienok. Základnou požiadavkou je dosiahnutie úrovne dodávaného tepla na vykurovanie v množstve maximálne 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. V prípade pasívnych domov nemôže táto hodnota prekročiť hranicu 15 kWh/m2 za rok. Vybudovať si komplexný pohľad na stavbu, pri ktorej treba zohľadniť tvar domu, jeho orientáciu, materiály, z ktorých má byť dom postavený, energetickú náročnosť, vykurovanie, ohrev teplej vody, konštrukciu strechy, okná, systém vetrania, prípadne ďalšie technológie, ktoré môžu byť pri dosahovaní žiadaného štandardu osožné, nie je pre laika vôbec jednoduché. Trh ale v súčasnosti ponúka viaceré možnosti, ako získať potrebné rady. Najschodnejšou cestou je určite oslovenie energetického poradcu.

5 Využite energetické poradenstvo

Stavba či väčšia rekonštrukcia domu je strategickým rozhodnutím a investíciou na desiatky rokov. „Mnohí zákazníci nedokážu sami posúdiť vhodnosť výberu materiálov, od ktorých najviac závisí efektívnosť rekonštrukcie. Navyše, trh ponúka až príliš širokú paletu možností, ktoré nemusia byť vždy vhodné pre konkrétny druh stavby. Každý materiál je špecifický a jeho výber by mal posúdiť odborník,“. Význam energetického poradenstva pre zákazníkov je v takýchto prípadoch kľúčovým a nevyhnutným nástrojom pri investíciách. Skúsení odborníci na nízkoenergetické či pasívne bývanie by tak mali dopĺňať dvojicu majiteľ – architekt.

6 Stavebná pripravenosť objektu

Rodinný dom by mal byť pred začatím certifikácie dokončený. Mal by mať zrealizované zateplenie obalových konštrukcií objektu (fasády, strechy či podlaha) a nainštalovanú technologickú časť – vykurovanie, príprava teplej vody, elektroinštalácie a vetranie – klimatizácia.

7 Zmeny po roku 2020

Podľa smernice Európskej únie budú musieť byť všetky nové budovy postavené po roku 2020 v takmer nulovom štandarde a Slovensko nebude výnimkou. Znamená to, že nové budovy budú musieť získať energetický certifikát najvyššej
energetickej triedy.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie rodinných domov

Ako výhodne získať energetický certifikát?

Komplexnejšia starostlivosť našej spoločnosti o zákazníka umožňuje  aj vyhotovenie energetického certifikátu za zvýhodnené ceny,

Cenová ponuka pre vás. 

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting