Dotácia pri OZE v domácnostiach bude maximálne 50 % výdavkov

Plánujete na inštaláciu solárnych panelov, tepelného čerpadla či kotla na biomasu využiť dotáciu? SIEA zverejnila podmienky nového programu Zelená domácnostiam. Maximálna podpora bude možná do výšky polovice oprávnených výdavkov.

Hoci sa dotácie z programu financovaného z eurofondov spustia v praxi až na jeseň, kedy bude možné prvýkrát žiadať o poukážky, už teraz sa záujemcovia môžu zoznámiť s podmienkami a fungovaním projektu Zelená dotáciám. Slovenská inovačná a energetická agentúra totiž spustila  oficiálnu webstránku.

V rámci prípravy začala v prvom kroku proces registrácie zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky.

„Najskôr sa chceme sústrediť na napĺňanie zoznamu zariadení. Očakávame, že medzi prvými zašlú žiadosti výrobcovia a hlavní distribútori. Odporúčame preto záujemcom o registráciu priebežne sledovať, či sa ich zariadenie v zozname už nenachádza,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Ďalším krokom bude vytvorenie zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii, ako aj pri preplácaní poukážok. Registrácia zhotoviteľov sa otvorí v priebehu najbližších týždňov.

Podpora maximálne do 50 % výdavkov

Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokryjú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov na obstaranie systémov na využívanie OZE. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu.

Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke. Určené sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie.

V skratke o dotovaných zariadeniach

Dotácia sa vzťahuje na zariadenia na výrobu tepla - slnečné kolektory, kotly na biomasu i tepelné čerpadlá a na fotovoltické panely a veterné  turbíny na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW.

Solárne kolektory sa používajú na ohrev teplej vody na kúrenie, umývanie či vody do bazéna. Sú vhodné pri vyššej spotrebe vody, napríklad v bytových domoch, nakoľko jej nízka spotreba predlžuje návratnosť investície. Kolektory vyžadujú vhodnú plochu na osadenie, aby ich účinnému využitiu nebránili iné budovy alebo stromy. Dbať treba aj o čistenie ich povrchu, aby sa neznížila účinnosť výroby.

Kotol na biomasu nahrádza menej ekologické kotly na fosílne palivá. Ako palivo sa používa drevná štiepka, pelety, brikety alebo kusové drevo, ktoré sa splyňuje. Vyžaduje sa pravidelné dopĺňanie paliva, čistenie a údržba zariadení. Potrebný je dostatok priestoru nielen pre kotol, ale aj skladovanie peliet či dreva. Ak je k dispozícii plynová prípojka, je nutné zvážiť výhodnosť inštalácie kotla na biomasu, zarátať nielen investičné náklady, ale aj náklady na palivo a jeho dopravu a tiež počítať s náročnejšou obsluhou oproti plynovému kotlu.

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia – vody, vzduchu alebo pôdy – do výparníka a cez kondenzátor ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Ponúka automatickú a bezobslužnú prevádzku, je vhodné pri nízkoteplotnom vykurovacom systéme (podlahové alebo stenové vykurovanie). V letnom období je možné čerpadlo využiť aj na chladenie budovy. Nevýhodou môže byť hluk z prevádzky.

Fotovoltické panely umožňujú ekologickú, sebestačnú výrobu a dodávku elektriny pre prevádzku spotrebičov i vykurovanie. Systém s akumuláciou energie funguje nezávisle od aktuálneho počasia a zaistí elektrinu aj pri výpadku napájania z distribučnej sústavy. Bez investície do batérie je treba prispôsobiť spotrebu elektriny času jej výroby. Pre umiestnenie panelov na streche alebo stene budovy sa vyžaduje dostatočne veľká a vhodne orientovaná plocha bez tienenia z prekážajúcich objektov.

Veterné turbíny sú ďalšou ekologickou alternatívou na výrobu elektriny alebo ohrev vody, ktorá je vhodná do lokalít s dobrými veternými podmienkami. V tomto prípade ide o malé (mikro) horizontálne turbíny s vodorovnou osou rotácie, ktoré je možné umiestniť na záhrade či na poli, ale tiež na streche budovy. Medzi negatíva zariadení sa uvádzajú hlučnosť turbíny, možný odletujúci ľad z lopatiek v zime, stroboskopický efekt či vizuálny zásah do krajiny.

Viac informácií o podmienkach programu Zelená domácnostiam prinesieme v článkoch na budúci týždeň.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting