Aká je cena palivového dreva na Slovensku v roku 2020?

Palivové drevo je najlacnejším zdrojom vykurovania v rodinných domoch. Koľko stojí guľatina, metrovica, ukladané, sypané drevo a aký je medzi nimi rozdiel?

Aká je cena palivového dreva na Slovensku v roku 2020?

Palivové drevo bolo, je a naďalej bude obľúbeným zdrojom energie v mnohých domácnostiach. Zvyčajne ide o najlacnejší a pri správnom zaobchádzaní zároveň ekologický spôsob vykurovania v kombinovaných kotloch, kachliach, splyňovacích kotloch na drevoplyn, či krboch.

Vykurovanie drevom nie je vhodné pre všetky domácnosti v rodinných domoch. Palivové drevo vyžaduje dostatočný priestor na zloženie dodávky, ďalšie spracovanie a uskladnenie. Spracovanie palivového dreva je zároveň náročné na čas a energiu, údržbu vykurovacieho zariadenia, či monitorovanie procesu spaľovania.

V tomto článku sa dozviete:

  • oplatí sa používať palivové drevo pri vykurovaní rodinného domu?
  • aké sú celkové, investičné aj prevádzkové náklady v porovnaní s drevnými peletami, plynom, tepelným čerpadlom a elektrickým kotlom?
  • akú časť celkových dodávok surového dreva na Slovensku tvorí palivové drevo
  • aká je cena ihličnatého a listnatého dreva na Slovensku
  • koľko palivového dreva sa spotrebovalo v SR v roku 2019
  • koľko stojí palivové drevo z guľatiny, metrovice, sypaného dreva
  • ako správne skladovať palivové drevo
  • ako vlhkosť dreva ovplyvňuje jeho výhrevnosť. Líši sa výhrevnosť listnatého a ihličnatého dreva?
  • ako sa meria a prepočítava objem dreva
  • bude dostatok palivového dreva aj v budúcnosti a od čoho to závisí?

Palivové drevo je najlacnejší zdroj vykurovania v rodinných domoch

Palivové drevo predstavuje výhodné riešenie nielen pri občasnom zakúrení v krbe, ale aj pri dlhodobom pokrývaní potreby vykurovania a ohrevu teplej vody v domácnostiach. Potvrdzuje to aj analýza porovnávajúca rôzne systémy vykurovania modelového rodinného domu energetickej triedy A1 s ročnou potrebou tepla 8800 kWh.

Prečítajte si tiež

Slovenské lesy majú v súčasnosti historicky najväčšie zásoby dreva

Drevom a uhlím kúri 125 000 domácností, dotácie na plynové kotly získajú tisíce

Moderný krb na drevo, elektrinu, plyn alebo biopalivo?

Uvažuje s nasledovnými zdrojmi vykurovania: zemný plyn, drevné pelety, palivové drevo, tepelné čerpadlo vzduch-voda a elektrické vykurovanie. Hodnotí celkové náklady na vykurovací systém, teda investičné aj prevádzkové náklady.

Ako ukazuje tabuľka, palivové drevo ponúka najvyšší tepelný zisk, hoci účinnosť konvenčného kotla aj výhrevnosť paliva je oveľa nižšia ako pri drevných peletách. Prevádzkové náklady sú však najnižšie zo všetkých uvedených alternatív. Vykurovací systém s kotlom na drevo predstavuje zároveň najmenej nákladnú investíciu.

https://datawrapper.dwcdn.net/Jpmoa/6/Produkcia a cena palivového dreva na Slovensku

Podiel dodaného palivového dreva na Slovensku sa vlani zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Súvisí to však najmä s celkovým poklesom dodávok surového dreva o 7 %, uvádzajú Lesy SR v Správe o lesnom hospodárstve za rok 2019.

Znížením vývozu dreva do zahraničia na najnižšiu úroveň od roku 2007 sa zároveň stalo aj to, že prvýkrát za ostatných 13 rokov prevažovalo v exporte menej kvalitné a palivové drevo.

Priemerná cena listnatého dreva v lesnom hospodárstve na Slovensku dosahovala v roku 2019 55 eur/m3. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 5 %.

Priemerná cena ihličnatého dreva klesla vlani na 44 eur za kubický meter, teda o medziročne o - 9 %. Cena ihličnatého dreva sa tak stále prepadáva nižšie kontinuálne od roku 2012 v dôsledku nadbytku objemu kalamitného dreva na Slovensku aj v okolitých krajinách.

Ako sa vyvíjali celkové dodávky palivovej drevnej biomasy (drevná štiepka, palivové drevo, zvyšky po po spracovaní a manipulácii dreva, brikety, pelety) na Slovensku v roku 2019? Lesohospodári dodali vlani celkovo 1,37 mil. ton. Medziročne to znamená mierny pokles o 40-tisíc ton. Dodávka drevnej štiepky sa znížila o 30-tisíc ton, palivového dreva o 10-tisíc ton. V porovnaní s rokom 2015 ide o 5,5 % pokles.

Dôvodom je podľa lesohospodárov stagnácia domácej spotreby a menšia konkurencieschopnosť drevnej štiepky v lesoch v porovnaní s odvetviami drevospracujúceho priemyslu a štiepky pochádzajúcej z nelesných pozemkov. Okrem toho podniky spracúvajúce drevo využívajú vlastný odpad vznikajúci pri spracovaní dreva.

Celková spotreba palivovej drevnej biomasy na Slovensku v roku 2019 dosiahla 2,89 mil. ton, pričom medziročne mierne klesla. Drevo predstavuje hlavný obnoviteľný zdroj energie nielen na Slovensku. Najviac dreva spotrebujú podniky drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu, obyvatelia s individuálnym vykurovaním, systémy centralizovanej zásobovania teplom a ostatné energetické podniky.

Koľko stojí palivové drevo z guľatiny, metrovice, sypaného dreva

Najvýhodnejšie ceny a spravidla aj najvyššiu kvalitu palivového dreva dokážu poskytnúť spoločnosti, ktoré zároveň zabezpečujú spracovanie surového dreva už od začiatku.

Palivové drevo - guľatina

Najvýhodnejšia cena palivého dreva je pri tzv. „guľatine“. Sú to niekoľko metrov dlhé kmene zrezaných stromov, ktoré predáva priamo lesohospodársky podnik. Nižšia cena však má aj druhú stranu: takéto drevo je potrebné ďalej spracovať v závislosti na konkrétnom použití a požadovaných rozmeroch naštiepaných kusov.

Palivové drevo vo forme guľatiny vyhľadávajú najmä tí, ktorí preferujú spracovanie dreva podľa vlastných potrieb. Guľatinové palivové drevo dosahuje priemer zhruba 30-40 centimetrov, dĺžku aj 4-5 metrov. Cena guľatiny v roku 2020 sa pohybuje okolo 50 eur za priestorový meter.Foto: Depositphotos

Palivové drevo - metrovica

Skladnejším variantom pri dodávke palivového dreva je tzv. „metrovica“. Ide o drevo narezané v dĺžke jeden meter s priemerom zhruba do 30 centimetrov. Následné spracovanie je už jednoduchšie, pričom sa môže uskladniť aj v takejto forme.

Palivové drevo sypané

Palivové drevo pripravené na dodávku zákazníkovi vo forme polien nemusí byť iba uložené na palete. Vtedy ide o tzv. voľne ukladané alebo sypané palivové drevo. Výhodou tohto dreva je, že odberateľovi sa neúčtujú náklady na paletu ani prácu pri ukladaní nasekaného palivového dreva na paletu.

Spracovateľ alebo dodávateľ sypaného dreva by mal vedieť ponúknuť polená rôznej veľkosti podľa potreby zákazníka, spravidla v dĺžke 20 – 50 cm. Cena sypaného palivového dreva v roku 2020 sa pohybuje okolo 50 eur za priestorový sypaný meter pri listnatom dreve. Mäkké palivové drevo z ihličnanov (borovica, smrek, smrekovec) je podstatne lacnejšie s cenou na úrovni 30 eur.

Platí pravidlo, že čím menšia dĺžka polien, tým vyššia cena za priestorový sypaný meter palivového dreva. Napríklad 25-30 cm polená na píle Veľké Rovné pri Žiline stoja 50 eur. Cena 33-40 cm tvrdého dreva je 44 eur. Za najdlhšie polená palivového dreva zaplatí záujemca 40 eur. Zároveň je však s nimi najviac práce v prípade, že sa v tomto rozmere nezmestia do zdroja na vykurovanie.

Palivové drevo kúpite aj v obchodných reťazcoch. Napríklad Hornbach predáva kusové drevo určené na okamžité použitie vo vreci. Cena za 10 kilogramov palivového dreva z buku a hrabu je 3,9 eur. Polená dosahujú dĺžku zhruba 33 cm a sú naštiepané na maximálnu dĺžku hrany 14 cm.

Foto: Depositphotos

Palivové drevo ukladané

Palivové drevo sa predáva aj ukladané v palete. Výhodou je ľahšia preprava a manipulácia s už pripravenými nasekanými polenami v dĺžke zhruba 30 centimetrov. Ukladané drevo je, samozrejme, drahšie ako guľatina, metrovica alebo odrezky zo spracovania.

Cena uloženého palivového dreva sa pohybuje okolo 65 eur za priestorový meter u priamych spracovateľov. V obchodných reťazcoch zaplatíte viac. Napríklad v Hornbachu je možné kúpiť čerstvé drevo ukladané na paletu v objeme 1 m3 za 95 eur. Ak si palivo o hmotnosti zhruba 600 kg chcete nechať doviezť domov, náklady na dopravu predstavujú ďalších 50 eur. Keďže ide o čerstvé drevo s vlhkosťou 35 – 45 %, je potrebné ďalšie uskladnenie a vysušenie. Objem takejto palety sa následne môže o niečo zmenšiť, pričom predajca garantuje minimálne 0,8 m3.

Ako správne skladovať palivové drevo

Správne skladovanie palivového dreva je základným predpokladom využitia jeho potenciálu pri vykurovaní. Čerstvé, teda nedávno vyťažené a spracované palivové drevo, obsahuje vysoký podiel vody. V zimnom období okolo 35 %, v lete aj viac ako 45 %.

Kúrenie vlhkým drevom sa prejavuje nielen zníženou výhrevnosťou takéhoto paliva, ale aj väčším náporom na vykurovacie zariadenie – krb, pec, kachle, kombinovaný kotol a komín objektu. Nekvalitným spaľovaním dreva sa zároveň vypúšťajú do ovzdušia škodlivé látky.

Preto je dôležité správne uskladnenie, aby si drevo uchovalo svoju kvalitu a poskytlo najlepšiu výhrevnosť. Tú dosahuje pri miere vlhkosti pod 25 %, čo znamená zhruba polroka uložené v ideálnych podmienkach.

Aký je najlepší spôsob skladovania palivového dreva? Najvhodnejším riešením je prístrešok s podkladom, zabraňujúcim kontaktu dreva so zemou. Ideálne 10 – 15 cm od zeme, aby drevo nenavlhlo. Preto je dobré ho podložiť. Priestor by mal byť pokiaľ možno otvorený zo všetkých strán kvôli čo najlepšej cirkulácii vzduchu.

Pozor, bočné steny by mali ostať nezakryté. Pre drevo je totiž prevzdušnenosť oveľa dôležitejšia ako slnko. Kusové drevo je vhodné ukladať tak, aby medzi polenami ostali dostatočné medzery. Odborníci odporúčajú polená ukladať kôrou dole a rozštiepenou stranou hore. Pomáha to lepšiemu vyparovaniu vody.

Čerstvo vyťažené drevo dosahuje vlhkosť podľa druhu stromu aj viac než 50 %. Proces schnutia záleží aj na hrúbke polien. Poleno so štiepnou hranou 10 cm vyschne pri vhodnom uskladnení za 6 – 8 mesiacov na vlhkosť cca 20 %, čo je vzduchosuché  drevo, teda vhodné na kúrenie. Polená hrubé 25 cm vysychajú na vlhkosť 20 % až 2 roky.

Najlepšie vysušené palivové drevo prechádza procesom znižovania vlhkosti v priemyselnej sušiarni. Vo väčšine prípadov sa drevo suší na rovnovážnu vlhkosť podľa parametrov vzduchu v interiéri. Vysušené drevo dosahuje vlhkosť 10 -14 %.

Výhrevnosť palivového dreva je rovnaká

Výhrevnosť palivového dreva je podstatná vlastnosť pri vykurovaní. V podstate všetky druhy stromov sa vyznačujú podobnou výhrevnosťou na úrovni 14 MJ na jeden kilogram pri vlhkosti 20 %.

Rozdiel je však v hustote dreva, ktorá spôsobuje rýchlejšie alebo pomalšie horenie. Kilogram tvrdého listnatého drevo ako je buk, dub, hrab, poskytuje rovnaké teplo ako kilogram ihličnatého dreva zo smreka, borovice, či smrekovca. Avšak na rovnaké množstvo vyprodukovaného tepla je treba o 40 % viac (objemovo) ihličnatého dreva v porovnaní s listnatým.

Ako sa mení výhrevnosť v závislosti od vlhkosti dreva, môžete vidieť v nasledujúcom grafe:

Zdroj: Výskumný ústav papiera a celulózy

Dôležité rady pri kúpe palivového dreva

Nazdávate sa, že nezáleží na tom, kedy palivové drevo kupovať? Omyl. Najvhodnejším obdobím na obstaranie paliva sú chladné mesiace roka. V zime alebo skoro na jar stromy „odpočívajú“ a drevo obsahuje najmenej vody. Práve takéto drevo s čo najmenšou vlhkosťou je najvhodnejšie na spracovanie a uskladnenie. Kvalitné palivové drevo takto rýchlejšie vyschne a je pripravené na vykurovanie.

Pri overovaní kvality dodávaného dreva je dobré skontrolovať aj čerstvosť spracovania. Je vhodné, aby palivové drevo bolo štiepené najneskôr do dvoch týždňov od spílenia stromu. V opačnom prípade je riziko zaparenia dreva, čo sa prejavuje znižovaním výhrevnosti aj o tretinu.

Pri palivovom dreve vo forme zostatkov z ťažby si treba dávať pozor aj na možnosť napadnutia škodcami a už spomínaného zaparenia, čo znižuje výhrevnosť.

Vlhké drevo potrebuje pri horení veľa vzduchu, horí „studeným“ plameňom, zohrieva drevo v ohnisku a nie miestnosť, v ktorej sa máme cítiť dobre. Drevo syčí, dechtuje a polovica energie odchádza komínom, ktorý sa zanáša a dymí.

Palivové drevo vám niektorí predajcovia dokážu dopraviť priamo domov. Treba si však dať pozor, aby neprišlo k prekvapeniu. V prípade kúpy menšieho množstva dreva náklady na dopravu ľahko prevýšia cenu objednávky. Preto je dobré zistiť si tieto náklady u predajcu už vopred.

Pozor treba dávať aj na objem kupovaného dreva. Existujú rôzne objemové miery, pričom často prichádza k nedorozumeniu medzi dodávateľom a kupujúcim.

Ako sa meria objem palivového dreva?

Meranie objemu palivového dreva sa vyjadruje často v rôznych jednotkách. Z pohľadu zákazníka je dôležité ich rozlišovanie, pretože tak predíde nedorozumeniam pri objednávaní a reálnom dodaní množstva požadovaného palivového dreva, ako aj ceny.

Objem palivového dreva sa najčastejšie meria v priestorových metroch. Základnou jednotkou je 1 m3, meter kubický, alebo tiež plnometer (plm). Je to množstvo čistej drevnej hmoty, ktoré sa zmestí do kocky s rozmermi 1x1x1 meter. V takejto forme sa však drevo nedodáva.

Preto sa na meranie objemu palivového dreva používa jednotka priestorový meter (prm). Tiež sa jedná o priestor v rozmeroch 1x1x1 meter. Palivové drevo sa však ukladá vo forme kmeňov alebo posekané.

Objem palivového dreva naštiepaného na polená, tzv. sypaného dreva, sa uvádza v priestorovom metre sypanom (prms). Predstavuje vlastne množstvo dreva voľne nasypaného a neuloženého v kocke s rozmermi 1x1x1 meter. Sypaný priestorový meter je lacnejší ako štandardný priestorový meter (prm), pretože palivové drevo nemusí dodávateľ ukladať, čo je náročné na prácu aj čas.

Celé kmene stromu a guľatina sa zvyknú predávať v plnometroch, alebo kubíkoch (plm, m3). Naštiepané polienka s dĺžkou jeden meter sa predávajú podľa priestorových metrov (prm). Koľko priestorových metrov má jeden kubík dreva? Koľko je to v prepočte na priestorový meter sypaný?

Príklad prevodu medzi jednotkami uvádza nasledujúca tabuľka:

Potrebujete poznať hmotnosť palivového dreva? Tento údaj je dôležitý najmä pri preprave palivového dreva. Nesprávne odhadnutie hmotnosti môže mať za následok preťaženie dopravného zariadenia.

Vypočítajte ju jednoducho cez túto online kalkulačku. Môžete zadať konkrétny druh dreva podľa stromu, orientačnú vlhkosť dreva a jeho objem.

Potrebujete vypočítať orientačnú cenu určitého objemu rezivového dreva? Pomôže online kalkulačka. Napríklad, ak chcete kúpiť 10 dosiek vopred známych rozmerov a chcete poznať objem a zodpovedajúcu cenu reziva. Kalkulačna jednoducho vypočíta cenu jednej drevenej dosky. Môžete si tak porovnať ceny jednotlivých dodávateľov, a to aj vtedy, ak uvádzajú cenu v rôznych jednotkách.

Bude dostatok palivového dreva na vykurovanie?

Bude dostatok dreva v lesoch aj na uspokojenie potrieb energetických podnikov, ktoré nahrádzajú fosílne palivá drevnou biomasou? O perspektívach dostupnosti hovoril na konferencii Dny energetiky a teplárenství 2020 Constantin Kinský zo Združenia vlastníkov obecných a súkromných lesov ČR. České lesohospodárstvo čelí podobným problémov ako lesy na Slovensku.

Až 85 % ťažby dreva v minulom roku predstavovala kalamitná ťažba v dôsledku poškodenia kôrovcom. “Cena dreva kolabuje kvôli vysokému podielu lesov zasiahnutých kôrovcom. Jediné krátkodobé riešenie proti kôrovcovi je vyčistenie lesa. Neexistuje žiadne iné riešenie než karanténa. Čím viac lesa sa vyčistí, tým väčšie výdavky to stojí. Pre toto drevo potrebujeme nájsť nejakú budúcnosť, okrem využitia v papierňach,” hovorí lesohospodár.Foto: Energie-portal.sk

C. Kinský sa nazdáva, že dreva ako zdroja biomasy v energetike by malo byť dostatok aj v budúcnosti. Samozrejme, závisí to od viacerých faktorov. Tým najdôležitejším je vývoj klimatických zmien. S tým súvisí miera poškodenia lesov kôrovcom a ďalšími škodcami. Tretím faktorom je schopnosť správcov hospodáriť v lesoch udržateľným spôsobom.

“Čím viac bude kôrovca a čím viac budú umierať staršie porasty, tým viac budú rásť aj mladšie porasty, z ktorých vieme spraviť prebierky v období ďalších 50 - 70 rokov. Prebierky sa nevedia na nič iné využiť, než výrobu papiera. Alebo takýmto drevom vykurovať. Možno teda povedať, že čím viac bude kôrovca, tým viac bude dreva pre energetiku,” vysvetľuje Kinský, pochádzajúci zo šľachtického rodu starajúceho sa o lesy už niekoľko generácií.

Foto: Energie-portal.sk

Podľa jeho odhadu dokážu české lesy poskytnúť dlhodobo dva až tri milióny ton palivového dreva pre teplárenstvo. “Bude dostatok dreva ako z pohľadu vekového zloženia, tak aj druhového zloženia. Je na nás, ako zabezpečiť udržateľný rozvoj lesníctva.”

Pripomína, že sa často zabúda na to, že udržateľnosť nie je iba ekologická téma, ale aj ekonomická a socio-politická. “Ak vymyslíme iba ekologický systém, tak nás označia za ekoteroristov. Ak iba ekonomický, ide vraj o nenažranosť. Je na nás, aby sme vybudovali systém, kde biomasa bude hrať v dekarbonizačnom mixe svoju úlohu.”

Najväčší problém s drevom nebude mať podľa neho energetické ani papierenské odvetvie, ale skôr drevospracujúci priemysel.

zdroj : Energie-portal.sk

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting