Ak žiadosť o poukážku neuspela, treba si pýtať vysvetlenie priamo od SIEA

 

08.02.2016 - Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov, ktorí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky vybavia za nich. Ukazuje sa však, že tí v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby sa informovali priamo v konzultačných a poradenských centrách.

Pracovníci SIEA od pondelka absolvovali s domácnosťami desiatky rozhovorov o uprednostňujúcich podmienkach projektu, spôsobe vydávania poukážok i menšom objeme vyčlenených prostriedkov pre Bratislavský samosprávny kraj. Práve menší rozpočet a veľký záujem o podporu v tomto regióne bol dôvodom, že v 2. kole nezískala podporu ani jedna fotovoltická inštalácia. V poradí ich predbehli inštalácie tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov v domoch, ktoré vykonali opatrenia na úsporu energie. Domácnosti vysvetlenia prijali. Zároveň však upozornili na viacero neštandardných praktík niektorých zhotoviteľov.

 

„V rámci 2. kola projektu už evidujeme na niektorých zhotoviteľov sťažnosti predovšetkým od domácností, ktoré nevypĺňali žiadosti o poukážky samé. Ak vyplní žiadosť zhotoviteľ, ktorý má na to od domácnosti splnomocnenie, nie je to v rozpore so všeobecnými podmienkami projektu, ale tento postup SIEA domácnostiam opakovane neodporúčala. Ak má domácnosť pochybnosti, ako to bolo v prípade jej žiadosti, môže sa na nás obrátiť. Doteraz sa všetky prípady vysvetlili bez pochybenia SIEA," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Na agentúru sa napríklad obrátil žiadateľ so sťažnosťou, že jeho žiadosť podľa vyjadrenia zhotoviteľa neuspela pre zlyhanie informačného systému SIEA. Až potom, čo zhotoviteľovi oznámil, že si celú situáciu preverí priamo v agentúre, mu zhotoviteľ povedal, že jeho žiadosť podali neskoro.

 

Kompetencie SIEA pri riešení sťažností žiadateľov sú dané podmienkami projektu a zmluvou so zhotoviteľmi, v ktorej sú presne uvedené podmienky, za akých môže zmluvy so zhotoviteľmi vypovedať. Týkajú sa aj toho, akým spôsobom zhotovitelia o projekte informovali. Prvé upozornenie na možné porušenie zmluvy už SIEA doručila zhotoviteľovi, nasledovať môžu ďalšie. Agentúra však nemá kompetencie vstupovať do obchodných vzťahov medzi domácnosťami a zhotoviteľmi. S prípadnými podnetmi je možné sa obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá sa nimi bude zaoberať.

 

Propagačné aktivity viacerých zhotoviteľov sa od decembra, kedy bolo vyhlásené 1. kolo projektu, výrazne zintenzívnili. Mnohí si na webových stránkach vytvorili formuláre s cieľom získať čo najviac klientov. Niektorí o detailoch podpory a systéme podávania žiadostí informovali minimálne a zamlčiavali, že žiadosť si môžu domácnosti podávať samé. Dokonca domácnosti presviedčali, že žiadosť je príliš komplikovaná. Objavili sa aj prípady, že podanie žiadosti bolo podmieňované zaplatením zálohy.

 

„Takéto konanie zásadne odmietame. Informačný systém bol vytvorený s cieľom, aby mohli žiadosti jednoducho a rýchlo vyplniť domácnosti. Samotný mechanizmus podávania žiadostí sa nezmenil, ale na základe skúseností z 1. kola sme postup pri vypĺňaní rozčlenili do 5 prehľadných krokov, doplnili sme vzorové texty, vysvetlivky a upozornenia a publikovali podrobný názorný manuál. K vyplneniu žiadosti je potrebné vedieť len výrobcu a typ zariadenia, ktoré sa vyberá zo zoznamu, a mať k dispozícii list vlastníctva k budove, kde plánujú zariadenie využívať," zdôraznil E. Jambor. V manuáli sú zhrnuté základné postupy pri podaní žiadosti, vrátane podrobného vysvetlenia uprednostňujúcich podmienok.

 

Už v decembri po skončení 1. kola bolo na webovej stránke zverejnené odporúčanie, aby domácnosti vypĺňali žiadosti samé. Pred spustením 2. kola SIEA k tejto téme vydala upozornenie, aby si overovali informácie od zhotoviteľov, ktorí tvrdia, že všetko vybavia za nich. „Vyzývali sme ich, aby im neuvážene neposkytovali svoje údaje. Tie domácnosti, ktoré sa pri vypĺňaní spoľahli sami na seba, majú výhodu, pretože vedia, kedy a ako žiadosť vyplnili. Aj pri prebiehajúcej kontrole adries, na ktoré majú byť poukážky posielané, sa potvrdilo, že pri žiadostiach s rovnakou kontaktnou e-mailovou adresou je vysoká miera chybovosti," povedal E. Jambor. V tejto súvislosti SIEA upozorňuje, že prebiehajúca kontrola sa netýka ostatných vyplnených údajov, ktoré budú súčasťou zmluvy. Tie si musia domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi skontrolovať po doručení poukážok.

 

To, že žiadosti vypĺňali za domácnosti zhotovitelia naznačujú okrem rovnakých IP adries počítačov, z ktorých bolo o poukážky žiadané, aj rovnaké kontaktné e-mailové adresy. Spomedzi vydaných poukážok tieto rovnaké adresy prekročili stovku len v jednom prípade. V dvoch ďalších to bolo nad dvadsať žiadostí, v ostatných menej. Opakované adresy sú aj medzi neplatnými žiadosťami. V dvoch prípadoch ide o viac ako sto, v ostatných je to menej ako dvadsať. „Chápeme, že niektorí zhotovitelia môžu byť nespokojní, pretože klientom zaručovali, že to vybavia, ale odmietame nátlak, ktorý vedú prostredníctvom médií. Na druhej strane oceňujeme prístup väčšiny zhotoviteľov, ktorí klientov informujú korektne. Aj preto vyzývame domácnosti, aby dobre zvážili, komu zveria poukážky," uzavrel E. Jambor.

 

Autor: SIEA

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting