Nové podmienky výzvy

Pôvodné podmienky štandardnej pilotnej výzvyNové podmienky štandardnej výzvy
Doteraz sa vyžadoval doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome pred spustením výzvy 5.9.2022Doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome sa nevyžaduje
Doteraz žiadateľ potreboval doklad, že nemá dlžobu voči štátu (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad)Overenie podlžností voči štátu sa nevyžaduje
Doteraz sa muselo minúť 50% z príspevku na opatrenia zo skupiny A (tepelno-technické opatrenia)Žiadateľ musí zrealizovať minimálne jedno z opatrení zo skupiny A (zateplenie, výmena okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy)
Doteraz sa vyžadoval energetický certifikát budovy (ECB) už pri podaní žiadostiEnergetický certifikát budovy (ECB) nemusí žiadateľ predložiť hneď, ale až do 3 mesiacov od podpisu zmluvy
Doteraz sa vyžadovalo potvrdenie o ohlásení stavby alebo stavebné povolenieNetreba predkladať doklady zo stavebného úradu (stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby), nahradí ich čestné vyhlásenie žiadateľa
Doteraz sa vyžadoval dokument potvrdzujúci vlastníctvo bankového účtu hlavného žiadateľa už pri podaní žiadosti o dotáciuPri podaní žiadosti o dotáciu nie je bankový účet potrebný, ale predkladá sa až pri žiadosti o platbu

zdroj : SAŽP

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting