Pri výkone znaleckej činnosti sa zameriavame na úlohy typu:

+ zistiť druhy a množstvá stavebných prác , ktoré boli v porovnaní s rozpočtom a zmluvou skutočne vykonané v rámci stavby a urobiť ich ocenenie

+ zistiť, či boli fakturované práce ocenené v súlade s cenovými predpismi

+ zistiť, či žalobcom fakturované práce boli skutočne vykonané

+ vypočítať cenu zabudovaného stavebného materiálu a výsku mzdových nákladov na zhotovenie určitých stavebných konštrukcií v prípade, že nie je k dispozícii rozpočet ani zmluva o dielo

+ ohodnotiť odcudzené a poškodené materiály na stavbe

+ určiť, ži žalobcom vykalkulovaná jednotková cena zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady a zisk

+ vzniku porúch, ich príčin a ekonomických dôsledkov ich odstránenia

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku!

20180307_093338

Naši spokojní klienti to vedia. Sme tu viac ako 25 rokov.

Pôsobíme na celom Slovensku.

Jednoducho-odborne-efektívne.

Komplexné poskytovanie služieb.

Čo klienti povedali o nás

Nezáväzná cenová ponuka

Kontakt

Ing. Ján Hlina

riaditeľ

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting