Tepelná ochrana budov 2017- 19. medzinárodná konferencia

ZDRUŽENIE HLINA - PARTNER KONFERENCIE   POZVÁNKA NA KONFERENCIU Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor, Ministerstvo  dopravy, výstavby  a  regionálneho rozvoja  SR,  Slovenská komora stavebných inžinierov  a  Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť  ako organizačný garant  pripravujú   19. medzinárodnú konferenciu "Tepelná ochrana budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája…

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €

zdroj : SIEA V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl  s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v…

V minulom roku sme realizovali

bytový dom Včelárka v Liptovskom Hrádku . Viac ...  Realizácia kanalizácii a ČOV na Orave a Liptove Práce na IBV na Hlinách v Liptovskom Petre   Spolupráca  na výstavbe nových a rekonštrukcii známych objektov  v Demänovskej doline   Pripravujeme výstavbu nového hotela v Demänovskej doline   Projektovo sa v rámci energetickej služby podieľame na rekonštrukcii bytového fondu spolu s verejnými…

Konferencia " Vykurovanie 2017 "

Naši kolegovia Ing. Miška , Ing. Lucka , Ing. Janko , Ing. Mirka a Ing. Imro ( poslední dvaja ako prednášajúci a organizátori ) na konferencii " VYKUROVANIE 2017 " Posted by Hlina s.r.o. on 8. marec 2017

Výborný článok . Všetko čo potrebujete vedieť o zateplení . Prečo sa oplatí ?

zdroj : SIEA Náklady na vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je potrebná pri prevádzke rodinných domov. Koľko stojí vykurovanie, nezávisí len od veľkosti či tvaru domu, ale aj od tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a od typu vykurovacích zariadení, t. j. regulácie vykurovania a ohrevu teplej vody, technického stavu príslušných rozvodov a ich tepelnej izolácie a…

Dotácie na rodinný dom do 8 000 €.

V prípade záujmu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku , alebo volajte na 0903 301 407  Vláda schválila návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov. Popri príspevku na zateplenie rodinných domov zostáva navyše suma päťsto eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Podiel podpory zároveň vzrastie z 30 % na 40 % oprávnených a uhradených nákladov. Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov starších…

Certifikujeme byty .

- Zdá sa vám že by ste mohli predať byt lepšie ako vám ponúka realitná kancelária ? Dajte si vypracovať energetický certifikát . - Je cena bytu , ktorý kupujete alebo prenajímate vysoká ? Pýtajte si energetický certifikát . Odborne vypracovaný energetický certifikát pre byt vám dá reálny obraz o tom čo kupujete alebo prenajímate . Volajte na 0903 301…

Alter­na­tívne ener­gie sú budúc­nosť

Potvr­dené čierne na bie­lom Ako sa v posled­nej dobe uká­zalo, “zelená ener­gia” nie je dobrá len pre životné pro­stre­die, ale aj pre eko­no­miku a zamest­na­nosť. Druhá výročná správa US Energy and Emplo­y­ment Report (správa o zamest­na­nosti a ener­giách) v roku 2016 uká­zala veľmi zau­jí­mavé čísla, ktoré možno mno­hých prek­va­pia. Ak porov­náme pra­covnú silu v ener­ge­tic­kom prie­mysle, zis­tíme že v USA pra­cuje tak­mer polo­vica so solár­nou ener­giou.Ak teda…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting