Načo treba energetický certifikát?

V súčasnosti sa z energetickej certifikácie stala administratívna záťaž pre vlastníka, poprípade investora. Ide skutočne len o kus papiera alebo je to naozaj nástroj na znižovanie energetickej náročnosti? O problematike sa vyjadruje Ing. Ján Hlina, ktorý pôsobí aj ako súdny znalec, autorizovaný projektant a stavebný dozor. Od začiatku minulého roku platí zákon 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 555/2005 Z.z. o energetickej certifikácii budov. Jeho účelom…
sun-technology-floor-solar-energy-alternative-energy-697471-pxhere.com

18 rokov uchovaná energia zo slnka

Špeciálna tekutina, ktorú vyvinuli vedci z MIT dokáže na požiadanie uvoľniť solárnu energiu vo forme tepla. Nezáleží na tom, aká je hojná či obnoviteľná, solárna energia má svoj veľký  “kameň úrazu“. Stále totiž neexistuje spôsob jej lacného a efektívneho dlhodobého uskladnenia. Pred tromi rokmi sme vás informovali o výskume vedcov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT), ktorý sa okrem snahy o zvýšenie účinnosti…
Fotolia_178655641_Subscription_Monthly_M

Zelená domácnostiam - novinky

O polovicu nižšie príspevky na fotovoltiku či zmeny v systéme uprednostňovania žiadostí. Pozrite si, s akými zmenami štartuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. Zelená domácnostiam II sa od pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vo viacerých ohľadoch líšiť. Pokračovanie projektu prináša okrem iného nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok. Niektoré domácnosti dostanú vyššie príspevky Na základe čoho bude Slovenská inovačná a energetická…
1500x1000px_0219-1

Virtuálna batéria

ZSE ako jediné prináša na Slovensko Virtuálnu batériu pre fotovoltiku Táto revolučná novinka umožní zákazníkom s fotovoltikou ukladať prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku a využiť ju v čase, keď ju budú potrebovať. Ako funguje systém s virtuálnou batériou Vo väčšine domácností je spotreba elektriny najvyššia ráno a potom podvečer a večer. Fotovoltické panely však vyrábajú najviac elektriny práve počas dňa, keď je spotreba minimálna. „Aby zákazníci mohli…
daikin-altherma-hybrid-8

SIEA zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II. Aktuálne je v zozname zverejnených 1 444 zariadení, registrácia naďalej pokračuje.„Naším cieľom je naplniť zoznam oprávnených zariadení tak, aby mali domácnosti už od začiatku čo najširší výber. V krátkom čase, po schválení nového národného projektu Zelená domácnostiam II, plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a harmonogram kôl…
4-c9db72b0f76006caa9624e138a53db4410435223

Dotácia na výstavbu domu

Dotácia na dom s nulovou spotrebou energie: Príspevok možno poskytnúť maximálne vo výške 8 000 eur.Žiadateľ môže navyše dostať najviac 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektu zateplenia rodinného domu, vypracovanie žiadosti o príspevok a vypracovanie energetického certifikátu. Dotáciu možno dostať: ak dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energieprávoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014celková podlahová plocha rodinného domu je…
20171212_104612

Je to tu !!! Ak si na Slovensku postavíš eko dom, štát ti naň dá niekoľko tisíc eur.

Vláda schvá­lila prís­pe­vok na ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gieSlo­váci tak môžu na nové bý­va­nie zís­kať 8-ti­síc eur Mi­nis­ter­stvo do­pravy a vý­stavby SR bude mať od mája vy­tvo­rené pod­mienky pre nový prís­pe­vok na no­vo­stavby ro­din­ných do­mov vo výške 8 000 eur. Táto pod­pora má mo­ti­vo­vať ob­ča­nov, aby svoje no­vo­stavby ro­din­ných do­mov sta­vali s vlast­nos­ťami bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou…

Zastavte dotácie na tepelné čerpadlá pre bohatých a nechajte vidieku olejové kotly

Zástupcovia ropného odvetvia sa hádajú s výrobcami čerpadiel vo Veľkej Británii, aký spôsob vykurovania by mal štát podporovať. Publicistika11.01.2019Martin RojkoZdieľať Klimatická politika vo Veľkej Británii tlačí na používanie čistejších technológií aj v oblasti vykurovania domácností. Vidiecke časti krajiny bez plynovej siete vykurujú väčšinou vykurovacím olejom, vyznačujúcim sa veľkými uhlíkovými emisiami. Britská vláda prichádza s návrhom postupného obmedzovania týchto fosílnych zdrojov…
LJ_04-12-2018_2

Ako sa menia ceny energií pre rok 2019

Úradu sa vzhľadom k mimoriadnemu nárastu cien komodít na burzách, (medziročné nárasty: elektrina + 27,44%, plyn + 24,18%,  emisné povolenky + 222 %)  podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2019 optimálne a spravodlivé ceny energií. Platí, že keby úrad napríklad v plnej miere zohľadnil návrhy od dodávateľov elektriny, cena elektriny by pre slovenské domácnosti stúpla o…
stiahnuť

Obnova verejných budov bude jednoduchšia

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetickej efektívnosti z dielne rezortu hospodárstva, ktorá zavádza do praxe inštitút garantovanej energetickej služby (GES) vo verejnom sektore. Schválená zmena vytvára predpoklad pre výraznejšiu modernizáciu budov a technologických zariadení bez potreby priamej kapitálovej investície z verejných zdrojov. Cieľom návrhu zákona je umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore tak, aby nebolo potrebné navyšovanie verejného…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting