Práve teraz realizujeme

  Administratíva v Bratislave . Projekt pre zníženie energetickej náročnosti. Predpokladaná úspora 45%.   Bytový dom v Liptovskom Mikuláši. Realizácia , 60 dní , predpoklad úspor 48 %.   Bytový dom v Bratislave . Projekcia , aut. dozor . Predpokladaná úspora 42 % .   Budova Ministerstva financií v Bratislave , tepelno technický a znalecký  posudok s termovíziou. Príprava projektu.…

Hlina s.r.o. , partner konferencie “ Energetická hospodárnosť budov „

Naša spoločnosť ako partner konferencie “ Energetická hospodárnosť budov , výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020″   Všeobecné informácie Den a miesto konania: 16. – 17. mája, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria Dôležité termíny: 15. 1. 2013 uzávierka predbežnej prihlášky pre vystúpenie alebo účasť na konferencii 15. 2. 2013 oznámenie o akceptácii príspevku 10. 4. 2013 zaslanie úplného textu príspevku (max. 4 strany) Tematické okruhy konferencie Implementácia…

Naše pracovisko pri Dunaji.

Pobočka v Bratislave oslavuje svoje 3. narodeniny.   V projekcii sme len za ten čas   vypracovali 14 projektov “ Obnovy bytových domov spôsobom tepelnej ochrany „, jednalo sa spolu o 1045  bytov o celkovej výmere obvodového a strešného plášťa v ploche cez 42 000  m2. Len minulú sezónu /2012/ sme na 4 objektoch bytových domov realizovali kontaktný zetepľovací systém…

Profil spoločnosti Hlina s.r.o. – budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch energie.

  Podcenenie výkonu dozornej činnosti oprávnenou osobou, nesprávne navrhnuté alebo vôbec nevyriešené kritické detaily budov, ktoré často nevyhovujú tepelnotechnickým požiadavkám ani po zateplení budovy, a nerealizovanie energetickej certifikácie existujúcich budov pri ich prenajímaní alebo predaji sú súčasťou bežnej stavebnej praxe. K vylepšeniu pomerov, bohužiaľ, neprispieva ani v súčasnosti platný stavebný zákon. O tom, v akom kontexte treba spomínané chápať, sme sa zhovárali s Ing. Ján Hlinom,…

Nedosatočná hrúbka výstužnej vrstvy so stierkou

Správne technologické vyhotovenie. Stierkovanie izolačných dosiek: Lepidlo  sa nanesie na vhodne upravený povrch izolačných dosiek 10 mm zubovým hladidlom. Do čerstvej stierky sa zatlačia zvislé pásy sklotextilnej mriežky so vzájomnými 10 cm presahmi a následne (príp. po pridaní ďalšieho materiálu) sa povrch vystierkuje. Výstuž nesmie byť viditeľná.Mriežka  má byť prekrytá stierkou min. 1 mm (v mieste presahov min. 0,5 mm; max.…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting