Čo treba predložiť na získanie dotácie na zatepľovanie

1. projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, 2. zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia, 3. doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania, 4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie, 5. čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, 6. plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných…

Opatreniam na zníženie spotreby energie svitá na dobré časy.

Na záujemcov, ktorí sa chystajú zatepľovať či uvažujú o inštalácii obnoviteľných zdrojov energie, sa sypú dotácie z každej strany. Ak opomenieme fakt, že sa v predvolebnom roku rozdáva z vrecka všetkých daňových poplatníkov, je najvyšší čas na praktické informácie.   Ak ako investori, architekti alebo projektanti máte pred sebou plány na obnovu rodinného domu, za povšimnutie rozhodne stojí ponuka vlády na preplatenie 30 %…

SIEA zverejnila zoznam kotlov a solárnych panelov, na ktoré bude možné získať dotáciu

Na ktoré kotly, solárne panely a iné zariadenia bude možné požiadať o dotáciu? SIEA zverejnila zoznam vyhovujúcich. Na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk zverejnila zoznam prvých zariadení, ku ktorým už boli predložené kompletné dokumenty preukazujúce splnenie technických požiadaviek. Zoznam bude priebežne dopĺňaný. Rodinné a bytové domy budú môcť v rámci projektu s názvom Zelená domácnostiam požiadať o poukážku na inštaláciu piatich druhov zariadení. V zozname je zatiaľ zaregistrovaných 235 zariadení.…

Rodinné domy môžu dostať príspevok na zateplenie

  SITA | 10.09.2015 13:28 Štát by mal na zatepľovanie rodinných domov v budúcom roku poskytnúť dotácie v objeme predbežne do 30 mil. eur. Majitelia rodinných domov budú mať nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti do 6 500 eur. Podmienkou bude, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do…

5 rád, ako získať dotáciu na ekologické energetické zariadenia

Do slovenských domácností by malo pribudnúť okolo 15-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V rámci projektu Zelená domácnostiam štát prispeje na malé zariadenia s výkonom do 10 kilowattov. Zdroj: Flickr/Elliott Brown/CC Dotácia z rozpočtu štátu a z eurofondov pôjde na fotovoltaické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá vrátane ich montáže. Cenu zariadenia a inštálacie zníži poukážka. Štát preplatí najviac 50…

Dotácia pri OZE v domácnostiach bude maximálne 50 % výdavkov

Obnoviteľné zdroje, 14.08.2015 Plánujete na inštaláciu solárnych panelov, tepelného čerpadla či kotla na biomasu využiť dotáciu? SIEA zverejnila podmienky nového programu Zelená domácnostiam. Maximálna podpora bude možná do výšky polovice oprávnených výdavkov. Hoci sa dotácie z programu financovaného z eurofondov spustia v praxi až na jeseň, kedy bude možné prvýkrát žiadať o poukážky, už teraz sa záujemcovia môžu zoznámiť s…

9 benfitov pasívneho domu

Predstavte si život v komfortnom a modernom dome, bez studeného prievanu, teplotných rozdielov od izby k izbe a to najlepšie na tom – bez účtov za kúrenie a chladenie. Ak sa práve rozhodujete, že aký typ domu postaviť, je tento článok určený možno práve vám.       Čo je pasívny dom? Pasívny dom je extrémne energeticky efektívna stavba, kde v interéri je komfortná klíma dosahovaná…

PREČO SA OPLATÍ PRIPRAVIŤ PROJEKT OBNOVY UŽ TENTO ROK

Dôvodom je nielen významnejšia a rozsiahlejšia štátna a európska podpora, ale aj prísnejšie pravidlá na tepelnotechnické požiadavky obnovených budov, ktoré budú platiť od roku 2016. Ak chcete nulový úrok zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na vypracovanie žiadosti s projektom zostáva už len päť mesiacov. Zhruba polovica bytových domov na Slovensku stále nie je obnovená. V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov…

Projekt domu: typové riešenie alebo návrh od architekta?

  Stavba rodinného domu je nepochybne náročná vec. Stavebník musí zohnať množstvo potrebných povolení, vybrať lokalitu a pozemok. To všetko limituje istá, pre každého iná finančná hranica. Ak si už budúci majiteľ domu poradil s pozemkom, môže sa pustiť do ďalšej náročnej časti: voľby vhodného projektu. Pri stavbe domu má stavebník dve možnosti: vyberie si takzvaný typový projekt z katalógu…

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa od 1. septembra 2015 znížia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) upraví od 1. septembra 2015 ceny za dodávku plynu pre domácnosti na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví . Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa znížia v priemere o 3,91 %. V zmysle rozhodnutia ÚRSO, ktorým, v rámci konania z vlastnej iniciatívy, určil ceny za dodávku plynu pre domácnosti, sa s účinnosťou od 1. septembra 2015 zníži platba…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting