Dotácie u nás .

Naša spoločnosť pre klienta dotácie zabezpečuje komplexne. Objekt diagnostikuje , navrhne riešenie , na projektuje , práce zrealizuje a vystaví energetický certifikát , tak aby zákazník získal max. možnú dotáciu .       Prvé kolo podávania žiadostí o podporu na zatepľovanie rodinných domov sa skončilo. Zo stanoveného limitu sa v prvom kole podarila vyčerpať iba necelá štvrtina. Vyhlásenie druhej…

Z poukážok v hodnote 9 miliónov € je preplatených 230 tisíc €

zdroj SIEA    Po takmer troch mesiacoch od spustenia národného projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti k dispozícii 4 000 poukážok v celkovej hodnote takmer 9 miliónov €. Zrealizovaných inštalácií je zatiaľ málo. Zhotovitelia podali len niečo vyše 150 správnych a kompletných žiadostí o preplatenie poukážok.   O preplatenie je možné požiadať až po inštalovaní a uvedení zariadenia do prevádzky. Prostriedky…

Prvá výzva na získanie príspevku na zatepľovanie je vyhlásená

  16.02.2016 - Kto chce získať od štátu tisícky eur na zatepľovanie svojho staršieho domu, oddnes môže začať pripravovať podklady a žiadosť bude môcť podať už od 16. marca 2016. Predseda vlády SR Robert Fico spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františkom Palkom dnes spustili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie…

Ak žiadosť o poukážku neuspela, treba si pýtať vysvetlenie priamo od SIEA

  08.02.2016 - Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov, ktorí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky vybavia za nich. Ukazuje sa však, že tí v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby sa informovali priamo…

NA PODPORU PRI ZATEPĽOVANÍ SI EŠTE BUDEME MUSIEŤ POČKAŤ

Autor: SITA ,  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ešte testuje formuláre na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Predĺžilo čas na to, aby bol garantovaný hladký začiatok projektu. Ilustračné foto Foto: SITA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja posunulo začiatok realizácie projektu podpory zatepľovania rodinných domov. "Aktuálne prebieha testovanie formulárov na podávanie žiadostí a pripomienkujú sa…

Podmienky podpory ( zdroj Zelená domácnostiam )

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl, pre aktuálne spustené prvé kolo, sú definované osobitné podmienky. Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce podpory boli stanovené v rámci…

Ako vybrať slnečný kolektor , zdroj SIEA

  Čo treba vedieť pred kúpou kolektorov Na čo majú slúžiť? Na ohrev vody alebo na prikurovanie? Aká je spotreba teplej vody v domácnosti? Aké je optimálne umiestnenie kolektorov? Aké kolektory sú pre konkrétne riešenie najvhodnejšie? Aké je nevyhnutné príslušenstvo? Aký je ročný energetický zisk? Ako zistiť, či sa inštalácia oplatí? Prečo využívať slnečné žiarenie Slnečné žiarenie je ľahko dostupným…

Ideálny čas na merania termokamerou .

Ideálny čas pre kontrolu prác na vašej nehnuteľnosti . Termokamera vidí , čo tušíme ale nevieme potvrdiť . Klient dostane popis chýb ,vád a nedostatkov s návrhom riešenia a vyćíslením nákladov . V prípade potreby posudok znlaca pre potreby reklamácia alebo súdu. Na obrázkoch sú príklady únikov energie v rekonštruovaných objektoch bytového a rodinného domu . Cena takéhoto merania je…

FAQ k 6. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 ( zdroj SIEA)

V Prílohe ŽoNFP č. 11 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, záložka Podrobný rozpočet projektu, v časti Podporné aktivity projektu v riadku č. 57 nie je správne nastavený vzorec na výpočet Celkovej ceny práce/ resp. ceny. Predmetný vzorec pre výpočet v stĺpci celkovej ceny práce/resp. ceny v Prílohe ŽoNFP č. 11 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, záložka Podrobný rozpočet projektu, v časti Podporné…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting