Certifikujeme byty .

- Zdá sa vám že by ste mohli predať byt lepšie ako vám ponúka realitná kancelária ? Dajte si vypracovať energetický certifikát . - Je cena bytu , ktorý kupujete alebo prenajímate vysoká ? Pýtajte si energetický certifikát . Odborne vypracovaný energetický certifikát pre byt vám dá reálny obraz o tom čo kupujete alebo prenajímate . Volajte na 0903 301…

Alter­na­tívne ener­gie sú budúc­nosť

Potvr­dené čierne na bie­lom Ako sa v posled­nej dobe uká­zalo, “zelená ener­gia” nie je dobrá len pre životné pro­stre­die, ale aj pre eko­no­miku a zamest­na­nosť. Druhá výročná správa US Energy and Emplo­y­ment Report (správa o zamest­na­nosti a ener­giách) v roku 2016 uká­zala veľmi zau­jí­mavé čísla, ktoré možno mno­hých prek­va­pia. Ak porov­náme pra­covnú silu v ener­ge­tic­kom prie­mysle, zis­tíme že v USA pra­cuje tak­mer polo­vica so solár­nou ener­giou.Ak teda…

Vykurovanie . Prečítajte si tipy, ako ušetriť.

 zdroj info.sk   Nemusíte doma mrznúť na to, aby ste ušetrili na teple. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám ušetria veľa peňazí. Vetrajte racionálne Keď kúrite, nemali by ste nechať otvorené „vetračky“ a takýmto spôsobom vetrať v miestnosti. Pre čo najväčšiu úsporu otvorte niekoľkokrát za deň (3 až 5-krát) okná a vytvorte prievan. Tak sa vyvetrá najefektívnejšie a…

DOTÁCIE PO NOVOM !!!

zdroj energia.sk Štátny program na podporu zatepľovania rodinných domov zaostal za očakávaniami. Vláda preto pripravila úpravu podmienok, ktoré majú dotačnú schému zatraktíviť. Maximálna výška príspevku sa má zvýšiť na 8000 eur. Úvodné dve výzvy štátnej podpory zatepľovania rodinných domov v roku 2016 nezaujali. Podľa rezortu dopravy sa má tretie kolo vyhlásiť v druhom štvrťroku 2017. Vláda pripravila niekoľko zmien, ktoré majú…

Revolúcia v energetike ?

Čo prináša energetický jumbo balík Európskej komisie? zdroj : http://energia.dennikn.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/co-prinasa-energeticky-jumbo-balik-europskej-komisie/21984/   Elektrina a e-mobilita, 30.11.2016 V Bruseli dnes schválili mega-balík návrhov a správ vzťahujúcich sa k energetickej únii. Čo obsahuje? Jej súčasťou je nové nariadenie o trhu s energiami, pravidlá pre kapacitné mechanizmy, novela smerníc v oblasti obnoviteľných zdrojov aj energetickej efektívnosti, zmeny v riadení energetiky či fungovaní agentúry ACER a…

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši .

Aktívna spolupráca na obnove mestského úradu v Liptovskom Mikuláši . Projekt pre zvýšenie energetickej efektívnosti s energetickým auditom v rozpočte 2 mil € . Predpokladané úspory vyše 100 000 € ročne. Aj toto je naša práca.  V relácii Energetika RTVS .     

Nová škôlka v Liptovskom Jáne .

Zo starých nefunkčných dielní a skladov . Deti majú obrovskú radosť .Škôlka v Liptovskom Jáne  je nami na projektovaná a postavená v nízkoenergetickom režime .  Aj pre toto máme radi svoju prácu .  

Pripravujeme bytový dom " Včelárka " .

VČELÁRKA Jedná sa o jedinečný projekt bytového domu pri parku v Liptovskom Hrádku.  Vlastníci v rámci kúpi bytu dostanú ako bonus vlastnú garáž , vlastnú záhradku s vlastným dvorom a  s detským ihriskom . Mesačné náklady nepresiahnu v tomto nízkoenergetickom dome sumu 50 € .   Zaujíma nás aj Váš názor. Aké byty naprojektovať ? Malé tzv " low cost "…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting