Znaleckú činnosť vykonávame v spolupráci s  Ing. Jánom  Hlinom.  Pri výkone znaleckej činnosti sa zameriavame  na úlohy typu:

 

  • zistiť druhy a množstvá stavebných prác , ktoré boli v porovnaní s rozpočtom a zmluvou skutoćne vykonané v rámci stavby a urobiť ich ocenenie
  • zistiť , či boli fakturované práce ocenené v súlade s cenovými predpismi
  • zistiť , či žalobcom fakturované práce boli skutočne vykonané
  • vypočítať cenu zabudovaného stavebného materiálu a výsku mzdových nákladov na zhotovenie určitých stavebných konštrukcií v prípade , že nie je k dispozícii rozpočet ani zmluva o dielo
  • ohodnotiť odcudzené a poškodené materiály na stavbe
  • určiť , ži žalobcom vykalkulovaná jednotková cena zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady a zisk
  • vzniku porúch , ich príčin a ekonomických dôsledkov ich odstránenia

a pod.


Máte záujem ?  Vyplňte formulár , napíšte na hlina@hlina.sk alebo volajte na 0903 301 407