K problematike šetrenia energie ako komplexu činností od diagnostiky objektu cez projektovú dokumentáciu , zabezpečenie financovania až po samotnú realizáciu ukončenú energetickou certifikáciou sme sa niekoľko krát ako odborníci v danej oblasti vyjadrili aj pre média.

 

 

A viac na …….