Naše združenie stav. spoločností   má sídlo v Liptovskom Mikuláši a  v obchodnom centre EUROVEA v Bratislave  . Len v projekcii sme  za posledný rok    vypracovali 41 projektov “ Obnovy bytových domov spôsobom tepelnej ochrany „, jednalo sa spolu o 2145  bytov o celkovej výmere obvodového a strešného plášťa v ploche cez 65 000  m2.

V projekcii sme spracovali komplexnú obnovu napr, aj  ministerstva financií ,  nový areál  Železnej studničky alebo aj územné plány pre obce Dúbrava a Lazisko. 


Len minulú sezónu  sme na 6 objektoch bytových domov a dvoch objektov verejných budov realizovali kontaktný zetepľovací systém o výmere vyše 19 800m2. Pri množstve objektov boli navrhnuté opatrenia na zníženie energetickej náročnosti od 10 do 50%.   Ďalej sme rekonštrukciami našimi  stavebnými kapacitami rozšírili kapacitu materských škôl o 120 detí , vybudovali cesty a inžinierske siete pre obce v rámci Envirofondu ale aj pre vlastné developerské projekty v rámci individuálnej bytovej výstavby.  

Pre tento rok máme zazmluvnených 5 objektov ( verejné budovy v zmysle výzvy EU) , kde budeme realizovať obnovu formu tepelnej ochrany  spolu s montážou OZE ( obnoviteľné zdroje energie) . Taktiež pripravujeme projekčne a realizačne  výstavbu nových bytov a hotelového komplexu v Tatrách.

   Klient u nás dostane kompletný servis od projektu , stavebného povolenia  až po realizáciu ( v prípade potreby so zabezpečením financovania cez ŠFRB , štátne dotácie , EÚ fondy )  , kolaudáciu s energetickým certifikátom v bezkonkurenčnej cene. 

Certifikujeme množstvo objektov .
Jedná  sa o objekty od plochy niekoľko 10 000 m2 ako napr Letisko M.R.Štefánika v Bratislave , Aupark v Petržalke, obchodné centrá, nemocnice, školy, penzióny, hotely, až po nespočetné množstvo rodinných domov .
Patríme medzi najväčšie firmy pracujúce v tomto segment na Slovensku . Pre túto činnosť máme vo výpise z obchodného registra všetky miesta spotreby
a certifikáciu vykonávame v zmysle STN EN ISO 9001:2009. V počte energetických certifikátov a energetických auditov sme prekročili hranicu 4000 spokojných zákazníkov.

Počas poslednej  zimy sme realizovali 245 termomeraní
objektov v rámci energetickej certifikácie zdarma. Ďalej sme v priebehu rokov 2011 až 2016  vykonali 187 odborných /znaleckých/ posudkov, kde sme klientom v mimosúdnych sporoch zabezpečili vrátenie spolu vyše 1,2 mil.  € . Jednalo sa o buď reklamačné nároky, poruchy, alebo o neoprávnené fakturovanie prác.

 

Firma svojím materiálnym zabezpečením a vybavením spĺňa zvyšujúce sa nároky klientov v tejto oblasti a  každoročne zvyšuje svoj obrat aj napriek silnej konkurencii. Naša činnosť v spolupráci s J.M.H. s.r.o.  bola prezentovaná v množstve médii ako napr. : 

Slovenská televízia v  relácii „Energetika  , Vydavateľstvo JAGA , v časopise ASB Hospodárske noviny …

AB AB2 BD1 BD2 BD3 BD4 budovy pre velkoobchodne a maloobchodne sluzby budovy pre velkoobchodne a maloobchodne sluzby2 budovy skol a skolskych zariadeni RD - kópia RD1 RD2 RD3 RD5