Naša firma disponuje všetkými potrebnými osvedčeniami.:  Autorizačné osvedčenie, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov, vetranie a klimatizácia,stavebný dozor, znalec v odbore stavebníctvo.

Autorizačné osvedčenie

4. BASF licenciaL 057-15-T 7. výpis UVO7  výpis UVO (2)